Opsamling: Udenlandsk arbejdskraft – hvordan gribes det bedst an i arbejdsmiljøarbejdet?

Arbejdsmiljøarbejdet i Danmark er dialogbaseret og forankret i en dansk tradition, hvor alle kan byde ind med viden og erfaringer, og der er kort afstand fra top til bund i organisationen. Men hvad gør man, når der er sprog- og kulturbarrierer, som udfordrer denne arbejdsform? Det er vigtigt, at alle aktører på en byggeplads kan samarbejde omkring arbejdsmiljø, og kommunikationen kan foregå på en hensigtsmæssig måde.  

Derfor satte Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere og organisationerne bag fokus på, hvordan man kan gribe arbejdsmiljøarbejdet an, når der er udenlandsk arbejdskraft på byggepladsen. Vi hørte forskellige perspektiver, bl.a. forskningen, Arbejdstilsynet, fagbevægelsen og virksomhedseksempler. 

Mødet var relevant både for entreprenører med udenlandsk arbejdskraft, samt bygherrer og arbejdsmiljøkoordinatorer som har byggepladser, hvor der er udenlandsk arbejdskraft.  

Program 

Tags: , , , ,

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 26. oktober 2023

Siden er ændret 26. oktober 2023