Opsamling: Styrk samarbejde og kommunikation mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator

Videntjenesten inviterede til møde om resultaterne fra det forskningsbaserede udviklingsprojekt: Samarbejde og kommunikation mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. Samarbejde og løbende kommunikation er nødvendigt og givtigt for at skabe og vedligeholde rammerne for arbejdsmiljøkoordineringen, så arbejdsmiljøkoordinator får et godt udgangspunkt for sin opgaveløsning.

I udviklingsprojektet er indsamlet best practice på området, og der er udviklet et værktøj til forventningsafstemning og opsamling. Desuden hørte vi om erfaringer fra en casevirksomhed fra forskningsprojektet.

Samarbejdsværktøj

Find værktøjet her.

Målgruppe

Bygherrer, bygherrerådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer

Udbytte af mødet

– Viden om udviklingsprojektet
– Værktøj som understøtter samarbejde og kommunikere bygherre og arbejdsmiljøkoordinator imellem
– Erfaringer fra bygherre om værdien af samarbejde og kommunikation med arbejdsmiljøkoordinatoren

Program

Kl. 13.00 Velkomst v. Videntjenesten
Kl. 13.10 Oplæg om udviklingsprojektets baggrund og indsamling af best practice v. TeamArbejdsliv
Kl. 13.35 Præsentation af værktøj v. Team Arbejdsliv
Kl. 13.55 Pause
Kl. 14.00 Oplæg om erfaringer med samarbejde og kommunikation v. Helena Kreipke Juul, Københavns Kommune, og Cathrine Tølbøll Tived, Rambøll
Kl. 14.20 Gruppedrøftelser om erfaringer med samarbejde og kommunikation
Kl. 14.45 Opsamling på gruppedrøftelser
Kl. 15.00 Tak for i dag

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 19. november 2020

Siden er ændret 19. november 2020