Opsamling: Produktivitetsmålinger på byggepladsen: Overvågning eller arbejdsmiljø-gevinst?

Ny teknologi giver nemmere adgang til at kortlægge arbejdsgange og produktiviteten på byggepladser, fx ved hjælp af sensorer, kameraer mm.

Vi ved, at arbejdsmiljø har en positiv sammenhæng med produktivitet, tidsforbrug og kvalitet, så der er umiddelbart god ræson i at forbedre produktiviteten på byggepladser. Vi ved også, at spildtiden nogle steder udgør 1/3-del af arbejdstiden, og at håndværkerne gerne vil arbejde mere effektivt.

Men disse målinger kan også opleves som overvågning. For hvad bliver data brugt til i forhold til den enkeltes arbejdsindsats? Hvor bliver data opbevaret? Og kan det få konsekvenser, hvis man gribes i at udføre arbejdet forkert i forhold til den instruktion, som man har modtaget, eller de regler som er på byggepladsen? Og hvordan håndteres det, hvis målinger udføres af byggeledelsen på tværs af firmaer?

De overvejelser har Lean Construction-DK Netværket og Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere sat fokus på, da vi holdt møder i januar 2024.

Program

  • 09.00: Velkomst
  • 09.15: Forskning vedr. produktivitet v. Søren Wandahl, professor, Aarhus Universitet, Institut for Byggeri og Bygningsdesign
  • 9.45: Nye teknologier og arbejdsmiljø i byggebranchen i et forskningsmæssigt perspektiv v. Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev, seniorforsker cand.scient.soc., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA
  • 10.15: Pause
  • 10.30: Entreprenørperspektivet v. direktør Peder Johansen, Enemærke & Petersen
  • 11.00: Håndværkerperspektivet v. Daniel Skovhus, formand for Hustømrerforeningen af 1691
  • 11.15: Debat, workshop og opsamling
  • 12.00: Sandwich
  • 12.30: Tak for i dag

Se præsentationer fra mødet HER

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 24. januar 2024

Siden er ændret 25. januar 2024