Opsamling på møder om anlægsarbejde

BAR Bygge & Anlæg og organisationerne inviterede til to informations- og netværksmøder om arbejdsmiljø ved anlægsarbejde.

Med udgangspunkt i vilkår og udfordringer i anlægsarbejde diskuterede vi, hvad og hvordan man skal tage stilling til arbejdsmiljø allerede i projekteringsfasen. Vi drøftede i den forbindelse aktørernes roller og ansvar.

Vejdirektoratet fortalte desuden om, hvordan de som bygherre har arbejdet med at få større arbejdsmiljøfokus i projekteringsfasen.

Deltagere

  • Bygherrer
  • Bygherrerådgivere
  • Projekteringsledere og projekterende
  • Byggeledere og entreprenører
  • Arbejdsmiljøkoordinatorer

Materialer fra møderne:

Præsentation fra BAR Bygge & Anlæg

Opsamling på møder om anlægsarbejde, maj 2015

Arbejdsmiljøkoordinator (P)s tjekliste for anlægsarbejde

COWI og Orbicon: Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde

Vejdirektoratet: Erfaringer med arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen

 

 

Tags:

Kategoriseret i: , ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018