Opsamling på konference: Vision Zero – en ny metode til at styrke arbejdsmiljøet

Vision Zero skal styrke samarbejde og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.

Den 21. november 2019 var der fuldt hus til en konference om Vision Zero i bygge- og anlægsbranchen.

Vision Zero bygger på den opfattelse, at alle ulykker og erhvervssygdomme kan forebygges. Men Vision Zero fokuserer ikke kun på at forebygge ulykker og erhvervssygdomme, men på at fremme det gode arbejdsmiljø og samarbejde. Det er ikke nok at have systemer og procedurer i virksomheden. Man skal også arbejde med kultur og ledelse. Dette kan ske ved at opstille positive mål for processen, frem for kun at have øjnene rettet mod kontrol og at tælle alt det, man ikke vil have, såsom ulykker og sygefravær.

På konferencen fortalte seniorforsker fra NFA, Pete Kines om Vision Zero som tilgang, og hvordan man kan fastsætte og anvende proaktive mål. Anne Sofia Lønvig, som er arbejdsmiljøchef i Slots- og Kulturstyrelsen, fortalte fra bygherreperspektivet om, hvorfor og hvordan de anvender Vision Zero i deres projektering og udførelse af byggerier. Fra entreprenørperspektivet belyste Christian Køhler-Johansen, som er arbejdsmiljøchef i NCC, sammen med produktionsleder Oliver Ree Deleuran, hvordan de har implementeret Vision Zero, og hvilke erfaringer og resultater, det har givet på deres byggepladser.

Der er ikke nogen tvivl om, at alle oplægsholderne var yderst positive overfor Vision Zero, og at der var mange gode erfaringer at hente. Hos Slots- og Kulturstyrelsen har man oversat Vision Zero til ”nul ulykker” og arbejder for at integrere arbejdsmiljø i alle relevante aktiviteter på organisationsniveau. De har fx gennemført en kampagne på deres byggepladser, hvor de præmierede den bedste arbejdsmiljøløsning. Så det er handling, der er i fokus. Og erfaringen er, at det de sætte fokus på, får de mere af!

Fra NCC var budskabet, at det handler om skabe det gode arbejdsmiljø og at få ledelse og medarbejdere til at gøre det sammen! Og ikke mindst at dette kræver ledelse. Det handler også om hele tiden at blive bedre gennem læring og opfølgning.

Deltagerne på konferencen havde anledning til selv at reflektere over brugen af Vision Zero, og hvordan man kommer i gang. Det er nødvendigt med en ny indstilling til arbejdsmiljøarbejdet. I Vision Zero skal arbejdsmiljø ikke kun være noget, enkelte ledere og medarbejdere taler om på møder i arbejdsmiljøorganisationen – det vi kalder sidevognen. Arbejdsmiljøfokus skal være en naturlig del af arbejdet og indgå i alle arbejdsopgaver fra design, planlægning og budgettering til arbejdets udførsel.

Bag arrangementet stod Virksomhedsnetværket Cabi, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, BFA Bygge og Anlæg, BAM-BUS og Videntjenesten.

Arrangementet henvendte sig til:

Bygherrer, entreprenører, arbejdsmiljøkoordinatorer, rådgivere, HR, projektledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

Præsentationer

Artikel fra NFA: Forskere udvikler positive mål for sikkerhed, sundhed og trivsel

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 27. november 2019

Siden er ændret 4. december 2019