Opsamling på konference: Godt arbejdsmiljø betaler sig

Bygherreforeningen og Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere satte spot på, hvordan landets mange sygehusbyggerier kan bruges til at udvikle både arbejdsmiljø og produktivitet i den danske bygge- og anlægsbranche, og samtidig understøtte bygherrens image.

Læs forskningsprojektets resultater på: https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoeoekonomi-i-et-bygherreperspektiv/ 

14:00-14:10 Velkomst

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen og Peter Kirkegaard, direktør i Byggeriets Arbejdsmiljøbus / Videntjenesten

14:10-14:35 Arbejdsmiljøtiltag betaler sig
Resultater fra nyt forskningsprojekt om sammenhængen mellem ulykkesforebyggelse og projektøkonomien. Vi hører om bygherrens, rådgiverens og entreprenørens incitamenter for at prioritere arbejdsmiljøindsatsen.

Per Aldrich Tybjerg, markedschef, Niras

14:35-15:10 Safety on the Right Track, Metroens og Letbanens arbejdsmiljø vision
Metroselskabet & Hovedstadens Letbanes vision for arbejdsmiljø, med særligt fokus på baggrunden og hvordan de har sat den i spil i organisationen fra topledelsen og helt ud på byggepladserne.

I 2014 og 2015 rullede historierne i medierne om de mange ulykker på byggeriet af Cityringen i København. Frem til udgangen af 2017 gik en arbejder på Cityringen hjem med skader hver 3. dag. I 2017 søsatte selskaberne en ambitiøs strategi for at gøre det sikkert at arbejde på deres projekter. Siden da er ulykkesfrekvensen faldet markant, og de sender pt. en arbejder hjem hver 19. dag. Få indblik i rejsen.

Margot Brabrand, director, Safety & Environment, Metroselskabet & Hovedstadens Letbane

15:10-15:20 Pause

15:20-16:05 En stærk og strategisk arbejdsmiljøpolitik
Vi får præsenteret erfaringerne med arbejdsmiljøstrategien og -politikken på DNU, og hvordan den blev initieret og realiseret gennem tiltag og kampagner, samt hvilken effekt man oplevede på antallet af arbejdsulykker og på arbejdsmiljøet på byggepladsen. Vi får desuden kommentarer og erfaringer fra nogen af de håndværkere der gik på byggepladsen.

Katrine von Schimmelmann, chefkonsulent hos Niras, tidl. Arbejdsmiljø- og sikkerhedsleder under opførslen af Det Ny Universitetshospital Aarhus (DNU)

16:05-16:40 Bygherrens fokus på arbejdsmiljø
Vi får indblik i hvad en offentlig bygherre har af prioriteringer omkring arbejdsmiljø, og hvordan det giver sig udslag i krav til samarbejdspartnere og byggeproces

Helle Gaub, projektdirektør, Sjællands Universitetshospital

16:40-16:55 Fælles drøftelse
Hvordan udlever vi en oplagt ambition om, at sygehusbyggerierne leverer så få tilskadekomne patienter til sundhedsvæsnet som muligt? og hvad kan vi lære på af de mange store projekter med samme formål? Vi drøfter, hvordan vi sammen mindsker ulykker og nedslidning i en branche som lige om lidt mangler arbejdskraft. Og kigger på incitamenter og barrierer.

16:55-17:00 Opsamling – hvor er potentialerne? Hvad kan man som bygherre gå hjem og igangsætte?

17:00 Netværk og snacks

Tags: ,

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 17. juni 2019

Siden er ændret 5. november 2019