Opsamling på konference: Arbejdsmiljøfokus er godt for tid, kvalitet og økonomi

NIRAS, COWI, BFA Bygge & Anlæg og Videntjenesten for Arbejdsmiljø indbød til konference, hvor resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ”Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv” blev præsenteret. Projektet har undersøgt sammenhængene mellem arbejdsmiljøaktiviteter på den ene side og forskellige økonomiske parameter for bygherre, projekterende og entreprenør på den anden side.

For første gang er det således med statistiske metoder påvist, at det kan betale sig at forebygge arbejdsulykker og nedslidning på bygge- og anlægsprojekter. Projektets resultater er omsat til en række målrettede faktaark. Projektet er gennemført af NIRAS og COWI med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Målgruppe

Konferencen henvendte sig til alle interesserede, herunder bygherrer, bygherrerådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer, projekterende og entreprenører.

Datoer

21. oktober 2019 kl. 9-12 hos Niras, Sortemosevej 19, 3450 Allerød
4. november 2019 kl. 9-12 hos Niras, Ceres Allé 3, 8000 Århus C

Præsentation

Find præsentation og materialer fra forskningsprojektet på https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoeoekonomi-i-et-bygherreperspektiv/

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 29. oktober 2019

Siden er ændret 5. november 2019