Opsamling på gåhjem-møder om arbejdsmiljørigtig projektering

BFA Bygge & Anlæg inviterede sammen med organisationerne og Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere til gåhjem-møder om arbejdsmiljørigtig projektering. IDA Byg var medarrangør af møderne. Møderne henvendte sig særligt til projekteringsledere og projekterende.

DTU Management Engineering præsenterede det koncept for arbejdsmiljørigtig projektering, som de har udviklet og afprøvet sammen med fire ingeniør- og arkitektfirmaer. Konceptet består afen vidensdel om arbejdsmiljøets risici, et procesværktøj (arbejdsmiljølog) og desuden en beskrivelse af processen i de forskellige faser i design og projektering. Arbejdsmiljøloggen anvendes til kortlægning, risikovurdering og håndtering af arbejdsmiljørisici i program og projektering.

Program for mødet var:

  • Præsentation af konceptet v. DTU Management Engineering
  • Praktiske erfaringer og udfordringer fra anvendelsen og afprøvningen af konceptet v. casevirksomhed
  • Afprøvning af arbejdsmiljøloggen i grupper og diskussion af mulighederne for at anvende den under projektering af bygge- og anlægsprojekter

Målgruppe:

  • Projekteringsledere
  • Projekterende
  • Bygherrer
  • Arbejdsmiljøkoordinatorer

Opsamling

Møderne viste, at der er stor interesse og behov for at få et værktøj til at håndtere de projekterendes pligter vedr. arbejdsmiljø. Der er både behov for viden, en systematik og en proces for, hvordan man får indarbejdet arbejdsmiljøhensyn i projekteringsfasen. Konceptet for arbejdsmiljørigtig projektering indeholder disse elementer. Men det er nødvendigt i den enkelte virksomhed at overveje, hvordan det skal implementeres på projekterne.

Konceptet kan også bruges til arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Det skal aftales, hvem der er tovholder på arbejdsmiljøloggen, og hvordan kortlægning og håndtering af risici indrapporteres, fx på projekteringsmøder.

Se konceptet for arbejdsmiljørigtig projektering.

Præsentationer fra møderne:

Præsentation af koncept

Erfaringer i Niras

Erfaringer i Arkitema

Erfaringer i COWI

Tags:

Kategoriseret i: , ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018