Opsamling: Lean-møder om kompetencer hos arbejdsmiljøkoordinatorer og procesledere

Hvordan medvirker arbejdsmiljøkoordinatorer og procesledere til god byggepladskultur med fokus på planlægning og arbejdsmiljø? – Og hvad kan de lære af hinanden?

Alle er enige om, at arbejdet skal planlægges og kunne udføres forsvarligt og effektivt på byggepladsen. Der skal være et godt samarbejde og en god tone. Det sammenstilles ofte med en god byggepladskultur. Men hvordan får man det til at ske? Hvem er centrale spillere, og hvilke værktøjer og greb kan man bruge?

Vi ville undersøge, hvordan henholdsvis arbejdsmiljøkoordinatorer og procesledere griber deres opgave an, og om der er nogle ligheder og forskelle. De arbejder jo begge mod et mål om en bedre byggeproces.

Der har været oplæg fra forskere og praktikere, som belyser problemstillingen. Og vi erfaringsudvekslede om, hvordan deltagerne bidrager på deres bygge- og anlægsprojekter til en god byggepladskultur. Og om man kan lægge et godt grundlag allerede under projekteringen?

Mødet foregik i Zoom.

Målgruppe:

  • Bygherrer
  • Arbejdsmiljøkoordinatorer
  • Procesledere o.l.
  • Entreprenører

Udbytte

  • Viden fra forskningen
  • Erfaringer fra byggepladsen med implementering af leanværktøjer
  • Input til egen rolle

Program

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 13. januar 2021

Siden er ændret 13. januar 2021