Opsamling fra møder om stilladser

Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere inviterede sammen med organisationerne til møder om valg af korrekte stilladser.

Formålet med møderne var at:

  • bidrage med basisviden om stilladser
  • give en forståelse af udfordringer i processen omkring valg af stilladser
  • præsentere eksempler på gode stilladsløsninger

Møderne handlede ikke om, hvordan man opsætter stilladser, men omkring processen med valg af stillads.

Program

  • Velkomst
  • Roller og ansvar i forhold til valg af stillads
  • Præsentation v. Byggeriets Arbejdsmiljøbus: Basisviden om stilladser og de gode stilladsløsninger med udgangspunkt i www.korrektestilladser.dkog branchevejledningen Standardblade for systemstilladser
  • Præsentation v. Dansk Byggeris Stilladssektion: Oplevede udfordringer i processen omkring valg af stilladser, samt bud på, hvordan det rigtige stillads vælges
  • Erfaringsudveksling i grupper: Mød et stilladsfirma og få input til dit konkrete projekt
  • Opsamling

Materialer fra møderne

Tags: ,

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 12. marts 2018

Siden er ændret 23. maj 2018