Opsamling fra møder: Arbejdsmiljø og digitalisering

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere inviterede sammen med Lean Construction-DK til møder om digitalisering og arbejdsmiljø. Vi satte fokus på, hvordan man på opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital bruger digitale værktøjer, og hvordan de medvirker til effektiv projektstyring og et forbedret arbejdsmiljøarbejde.

Digitale værktøjer vinder frem i bygge- og anlægsbranchen i disse år. Digitale værktøjer giver mulighed for en effektiv planlægning og styring af processerne – bl.a. med bedre arbejdsmiljø som et tydeligt resultat. På nogle projekter anvendes de digitale værktøjer også direkte i arbejdsmiljøarbejdet, fx ved sikkerhedsrunderinger. Når værktøjerne introduceres til håndværkerne, så er det medvirkende til, at de selv kan skaffe sig viden om projektet og dermed bidrage til produktivitet og et godt arbejdsmiljø.

Målgruppe

 • Bygherrer
 • Bygherrerådgivere
 • Byggeledere
 • Arbejdsmiljøkoordinatorer
 • Entreprenører

Program

 • Velkomst v. Videntjenesten og Lean Construction-DK
 • Regionens ønske om digitalisering på byggepladsen v/ Mia Rosengaard Hansen og Michael Lyngsø Kristensen, Region Nordjylland
 • Håndværkerens erfaringer v/ Jesper Hansen, sjakbajs for betonsjakket fra MT Højgaard, nu Aarsleff (ingen slides)
 • Arbejdsmiljøkoordinators brug af Dalux v/ Hanne Lauridsen / Lars Skovbo Jørgensen, arbejdsmiljøkoordinatorer, Niras
 • Erfaringsudveksling omkring digitalisering og arbejdsmiljø
 • Opsamling
 • Tak for i dag og sandwich

 

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 17. januar 2020

Siden er ændret 31. januar 2020