Opsamling: Få værktøjer til bedre dialog om arbejdsmiljø i byggeprocessen

BFA Bygge og Anlæg herunder konsulenttjenesten, samt Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere afholdt sammen med Human House tre netværksmøder, hvor bygherrer, arbejdsmiljøkoordinator (P/B), projekterende og entreprenører fik nye værktøjer og inspiration til dialog og samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladsen. Programmet var delt i en formiddag og en eftermiddag med mulighed for at deltage i den ene halvdel eller begge.

Formiddag: Læring af projekteringspåbud og værktøjskasse til projekteringen

Målgruppe: Arbejdsmiljøkoordinator (P), projekterende, totalentreprenør, bygherre

Materialer fra formiddagen

Program

 • 8.30-9.00: Morgenmad og netværk
 • Velkomst
 • Præsentation af aktindsigt og casebeskrivelse v/Signe Mehlsen
 • Gennemgang af udvalgte cases v/Jan Nygaard Hansen
 • Gruppearbejde, hvor vi dykker ned i cases og udveksler erfaringer om, hvordan viden kan anvendes i bygge- og anlægsprojekter v/Signe Mehlsen
 • Pause
 • Opsamling på gruppearbejde v/Signe Mehlsen
 • Præsentation af værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator (P) v/Signe Mehlsen
 • Aarhus og Kolding: Samspil mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og projekterende v/Signe Mehlsen
 • Albertslund: Erfaringer fra arbejdsmiljøkoordinator (P) om samspillet med projekterende v/Karina Henrichsen, NCC
 • 12:00-12.30: Sandwich og netværk

Eftermiddag: Faciliteringsmetoder og værktøjskasse til udførelsesfasen/byggefasen

Målgruppe: Arbejdsmiljøkoordinator (B), bygherre, entreprenører

Materialer fra eftermiddagen

Program

 • 12.00-12.30 Sandwich og netværk
 • Velkomst
 • Icebreaker inspireret af eksempelsamling med metoder og cases fra BFA Bygge og Anlægs projekt om understøtning af samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser.
 • Præsentation af BFA Bygge og Anlægs eksempelsamling med metoder og cases fra projekt om understøtning af samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser v/Pia Vestergaard Lauridsen
 • Samtale med eksempler fra et konkret forløb på en byggeplads i projekt om understøtning af samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser v/en arbejdsmiljøkoordinator og en konsulent fra Human House.
 • Pause
 • Open Space med introduktion til og dialog om metoder fra eksempelsamlingen v/Signe Mehlsen m.fl.
 • Plenumopsamling på Open Space v/Signe Mehlsen
 • Præsentation af Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (B) v/Signe Mehlsen
 • Erfaringsudveksling om tips og tricks v/Signe Mehlsen
 • 15.30: Farvel og tak for i dag.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 15. november 2023

Siden er ændret 7. december 2023