Om byggeproces

Hjemmesiden byggeproces.dk er en branchevejledning, som henvender sig til bygherrer, rådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer og entreprenører. Det er BFA Bygge & Anlæg, Bygherreforeningen, FRI, Danske Arkitektvirksomheder og Konstruktørforeningen, som står bag branchevejledningen.

Branchevejledningen beskriver roller og ansvar i byggeprocessen med fokus på de enkelte aktørers arbejdsmiljøopgaver. Den indeholder anbefalinger, eksempler og værktøjer, som kan bruges til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Herudover tages der forbehold for den teknologiske udvikling.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 20. august 2018