Nye samarbejdsformer og arbejdsmiljø på byggepladsen

Projektet har undersøgt byggeriets nye samarbejdsformer Partnering og Lean Construction, i forhold til arbejdsmiljø på byggepladsen. Projektet er udført som case-studier, og der er udarbejdet en guide om, hvordan arbejdsmiljø kan inddrages i byggeriets nye samarbejdsformer, Partnering og Lean Construction.

Publikationen giver en grundig gennemgang af samarbejdsformernes elementer, og hvordan arbejdsmiljø kan inddrages i de forskellige faser. Guiden sammenfatter hovedelementerne og giver mange eksempler på, hvilke elementer der er vigtige at få med, når man skal benytte de nye samarbejdsformer og integrere arbejdsmiljø.

Det understreges dog også, at arbejdsmiljøarbejdet ikke ”af sig selv” inddrages i de nye samarbejdsformer. Det forudsætter, at bygherrer stiller klare krav om, at arbejdsmiljøet får en central plads i samarbejdet. Det drejer sig bl.a. om, at bygherre afsætter de nødvendige ressourcer, tid, kompetence og kvalifikationer til arbejdsmiljøkoordinatoren.

Guiden og casebeskrivelserne på samarbejdsformer og arbejdsmiljøarbejdet er nyttige værktøjer i overgangen fra traditionel styring til nye samarbejdsformer. Men lige præcis overgangen eller forudsætningerne for ændringerne giver guiden ikke så mange bud på. At forstå Partnering og Lean Construction og dets metoder er ikke det samme som at implementere disse samarbejdsformer i byggeriets organisation.

Forskningsprojektet er gennemført af SBI og COWI, 2010, og støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Find rapporten her.

Tags: , , , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018