Netværk om nedrivning

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har etableret et netværk om nedrivning sammen med Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering.

Netværkets medlemmer

Både bygherrer, bygherrerådgivere, miljørådgivere, entreprenører og nedrivere oplever, at der er langt mellem nedrivningsprojekter, hvor alle aktører gør, hvad de skal rent arbejdsmiljø- og miljømæssigt, selv om det kan have store konsekvenser for den enkelte ansatte og miljøet. Nedrivning bliver nogle gange set som et nødvendigt onde i renoveringsprojektet, og bliver derfor ikke altid prioriteret tilstrækkeligt i projektering og planlægning af projektet. Derfor er der behov for i branchen at sætte et særligt fokus på området.

Netværket retter sig mod praktikere i hele værdikæden:

  • Bygherrer,
  • bygherrerådgivere,
  • miljørådgivere,
  • arbejdsmiljøkoordinatorer og
  • nedrivere

Netværkets formål er at:

  • Sætte fokus på hvordan nedrivningsprojekter kan blive gennemført bedre arbejdsmiljø- og miljømæssigt, herunder også i forhold til affaldshåndtering.
  • Afdække udfordringer i nedrivningsprojekter og pege på løsninger der virker i praksis hos de enkelte aktører i de enkelte faser

Netværket er landsdækkende, så der holdes møder både i øst og vest. Møderne er gratis.

Kommende møder

  • 9. oktober kl. 9-12. Sted: Dansk MiljøAnalyse, Skelstedet 5, Trørød, 2950 Vedbæk. Emne: Cirkulære processer – input til Værdibygs vejledninger om den værdiskabende nedrivningsproces. Oplæg om erfaringer med cirkulære processer v. Anders Sørensen fra Enemærke & Petersen og Eksempler på genanvendelse af byggematerialer v. Christian Wittrup fra Lendager Group
  • 23. oktober kl. 9-12. Sted: Kingo Karlsen A/S, F.L. Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg. Emne: Cirkulær processer – input til Værdibygs vejledninger om den værdiskabende nedrivningsproces. Eksempler på genanvendelse af byggematerialer v. Christian Wittrup fra Lendager Group

Afholdte møder

Tags:

Kategoriseret i: , ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 12. september 2019