Netværk om nedrivning

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har etableret et netværk om nedrivning sammen med Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering.

Netværkets medlemmer

Både bygherrer, bygherrerådgivere, miljørådgivere, entreprenører og nedrivere oplever, at der er langt mellem nedrivningsprojekter, hvor alle aktører gør, hvad de skal rent arbejdsmiljø- og miljømæssigt, selv om det kan have store konsekvenser for den enkelte ansatte og miljøet. Nedrivning bliver nogle gange set som et nødvendigt onde i renoveringsprojektet, og bliver derfor ikke altid prioriteret tilstrækkeligt i projektering og planlægning af projektet. Derfor er der behov for i branchen at sætte et særligt fokus på området.

Netværket retter sig mod praktikere i hele værdikæden:

  • Bygherrer,
  • bygherrerådgivere,
  • miljørådgivere,
  • arbejdsmiljøkoordinatorer og
  • nedrivere

Netværkets formål er at:

  • Sætte fokus på hvordan nedrivningsprojekter kan blive gennemført bedre arbejdsmiljø- og miljømæssigt, herunder også i forhold til affaldshåndtering.
  • Afdække udfordringer i nedrivningsprojekter og pege på løsninger der virker i praksis hos de enkelte aktører i de enkelte faser

Netværket er landsdækkende, så der holdes møder både i øst og vest. Møderne er gratis. Tilmelding sker til Signe Mehlsen på sim@bam-bus.dk.

Kommende møder

  • 2/11 + 17/11 2021 kl. 9-12. Lancering af Værdibyg-vejledninger om dilemmaer og samarbejde i nedrivningsprojekter. De næste møder i Netværk om nedrivning bliver lancering af de to kommende vejledninger fra Værdibyg, som handler om henholdsvis dilemmaer i cirkulær nedrivning og samarbejdet i nedrivningsprojekter. Der vil være præsentation af vejledningerne og refleksionsoplæg om dilemmaer fra Dansk Miljørådgivning i Silkeborg og Golder/WSP i Taastrup. Desuden vil Marie-Louise Pind fra Pind & Partnere Advokater holder oplæg om samarbejde og konflikthåndtering. Der vil ligeledes være tid til drøftelser af vejledningernes indhold. 

Afholdte møder

Tags:

Kategoriseret i: , ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. september 2021