Netværk om nedrivning

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har etableret et netværk om nedrivning sammen med Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering.

Netværkets medlemmer

Både bygherrer, bygherrerådgivere, miljørådgivere, entreprenører og nedrivere oplever, at der er langt mellem nedrivningsprojekter, hvor alle aktører gør, hvad de skal rent arbejdsmiljø- og miljømæssigt, selv om det kan have store konsekvenser for den enkelte ansatte og miljøet. Nedrivning bliver nogle gange set som et nødvendigt onde i renoveringsprojektet, og bliver derfor ikke altid prioriteret tilstrækkeligt i projektering og planlægning af projektet. Derfor er der behov for i branchen at sætte et særligt fokus på området.

Netværket retter sig mod praktikere i hele værdikæden:

  • Bygherrer,
  • bygherrerådgivere,
  • miljørådgivere,
  • arbejdsmiljøkoordinatorer og
  • nedrivere

Netværkets formål er at:

  • Sætte fokus på hvordan nedrivningsprojekter kan blive gennemført bedre arbejdsmiljø- og miljømæssigt, herunder også i forhold til affaldshåndtering.
  • Afdække udfordringer i nedrivningsprojekter og pege på løsninger der virker i praksis hos de enkelte aktører i de enkelte faser

Netværket er landsdækkende, så der holdes møder både i øst og vest. Møderne er gratis.

Kommende møder

  • Tirsdag d. 28/8 kl 9-12 hos Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Emne: Støv på byggepladsen. Nedrivningsprojekter generer ofte støv, særligt når bygningsdele skal fraktioneres ift. Affaldsbekendtgørelsen. På mødet vil der være oplæg omkring sundhedsproblemerne ved støv på byggepladsen, præsentation af forskningsprojekt om støv i nedrivningsbranchen, samt oplæg om støvindsatsen ved renovering af Nyboder i København. Vi drøfter efterfølgende, hvordan bygherre og rådgivere kan medvirke til forebyggelse og håndtering af støv i nedrivningsprojekter, herunder hvad miljø- og arbejdsmiljøprofessionelle kan bidrage med. Som afslutning på mødet netværker vi over en sandwich.
  • Fredag d. 31/8 kl 9-12 hos Orbicon, Linnés Allé 2, 2630 Taastrup. Emne: Emne: Støv på byggepladsen. Nedrivningsprojekter generer ofte støv, særligt når bygningsdele skal fraktioneres ift. Affaldsbekendtgørelsen. På mødet vil der være oplæg omkring sundhedsproblemerne ved støv på byggepladsen, præsentation af forskningsprojekt om støv i nedrivningsbranchen, samt oplæg om støvindsatsen ved renovering af Nyboder i København. Vi drøfter efterfølgende, hvordan bygherre og rådgivere kan medvirke til forebyggelse og håndtering af støv i nedrivningsprojekter, herunder hvad miljø- og arbejdsmiljøprofessionelle kan bidrage med. Som afslutning på mødet netværker vi over en sandwich.

Afholdte møder

 

Tags:

Kategoriseret i: , ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 1. oktober 2017