Netværk om nedrivning

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har etableret et netværk om nedrivning sammen med Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering.

Netværkets medlemmer

Både bygherrer, bygherrerådgivere, miljørådgivere, entreprenører og nedrivere oplever, at der er langt mellem nedrivningsprojekter, hvor alle aktører gør, hvad de skal rent arbejdsmiljø- og miljømæssigt, selv om det kan have store konsekvenser for den enkelte ansatte og miljøet. Nedrivning bliver nogle gange set som et nødvendigt onde i renoveringsprojektet, og bliver derfor ikke altid prioriteret tilstrækkeligt i projektering og planlægning af projektet. Derfor er der behov for i branchen at sætte et særligt fokus på området.

Netværket retter sig mod praktikere i hele værdikæden:

  • Bygherrer,
  • bygherrerådgivere,
  • miljørådgivere,
  • arbejdsmiljøkoordinatorer og
  • nedrivere

Netværkets formål er at:

  • Sætte fokus på hvordan nedrivningsprojekter kan blive gennemført bedre arbejdsmiljø- og miljømæssigt, herunder også i forhold til affaldshåndtering.
  • Afdække udfordringer i nedrivningsprojekter og pege på løsninger der virker i praksis hos de enkelte aktører i de enkelte faser

Netværket er landsdækkende, så der holdes møder både i øst og vest. Møderne er gratis. Tilmelding sker til Signe Mehlsen på sim@bam-bus.dk.

Kommende møder

  •  29/1 2021. Temamøde med Værdibyg. Værdibyg sætter et fortsat fokus på potentialerne i nedrivningsprocessen og vil gennem nye konkrete og praksisbaserede vejledninger bidrage med anbefalinger til, hvordan nedrivningsprocessen kan planlægges og gennemføres hensigtsmæssigt og værdiskabende. I Netværk om nedrivning skal vi give vores input og erfaringer på en række temamøder. På det næste møde, som foregår online, vil der derfor være en introduktion til Værdibygs projekt, oplæg om samarbejdet mellem entreprenør og nedriver, samt præsentation af tiltag for at fremme den cirkulære dagsorden. Herefter vil vi afholde online workshop, hvor I bidrager med jeres perspektiver.

Afholdte møder

Tags:

Kategoriseret i: , ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 11. januar 2021