Netværk om nedrivning

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har etableret et netværk om nedrivning sammen med Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering.

Netværkets medlemmer

Både bygherrer, bygherrerådgivere, miljørådgivere, entreprenører og nedrivere oplever, at der er langt mellem nedrivningsprojekter, hvor alle aktører gør, hvad de skal rent arbejdsmiljø- og miljømæssigt, selv om det kan have store konsekvenser for den enkelte ansatte og miljøet. Nedrivning bliver nogle gange set som et nødvendigt onde i renoveringsprojektet, og bliver derfor ikke altid prioriteret tilstrækkeligt i projektering og planlægning af projektet. Derfor er der behov for i branchen at sætte et særligt fokus på området.

Netværket retter sig mod praktikere i hele værdikæden:

  • Bygherrer,
  • bygherrerådgivere,
  • miljørådgivere,
  • arbejdsmiljøkoordinatorer og
  • nedrivere

Netværkets formål er at:

  • Sætte fokus på hvordan nedrivningsprojekter kan blive gennemført bedre arbejdsmiljø- og miljømæssigt, herunder også i forhold til affaldshåndtering.
  • Afdække udfordringer i nedrivningsprojekter og pege på løsninger der virker i praksis hos de enkelte aktører i de enkelte faser

Netværket er landsdækkende, så der holdes møder både i øst og vest. Møderne er gratis. Tilmelding sker til Signe Mehlsen på sim@bam-bus.dk.

Afholdte møder

  • 6/1 og 11/1 2023 – Hvordan bliver vi klar til selektiv nedrivning? Når kravet om selektiv nedrivning træder i kraft, så kommer der til at være nogle dilemmaer i nedrivningsprocessen i forhold til arbejdsmiljø og miljø, som skal håndteres. Med udgangspunkt i oplæg fra VCØB og TRE Ingeniører, samt dilemmaer skitseret i samarbejde med Miljøstyrelsen har netværket diskuteret, hvad der skal til, for at branchen bliver klar til den cirkulære omstilling? Vi fik desuden en præsentation af den nye markedsplads GreenDozer 

Tags:

Kategoriseret i: , ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 27. januar 2023