Netværk om nedrivning

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har etableret et netværk om nedrivning sammen med Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering.

Netværkets medlemmer

Både bygherrer, bygherrerådgivere, miljørådgivere, entreprenører og nedrivere oplever, at der er langt mellem nedrivningsprojekter, hvor alle aktører gør, hvad de skal rent arbejdsmiljø- og miljømæssigt, selv om det kan have store konsekvenser for den enkelte ansatte og miljøet. Nedrivning bliver nogle gange set som et nødvendigt onde i renoveringsprojektet, og bliver derfor ikke altid prioriteret tilstrækkeligt i projektering og planlægning af projektet. Derfor er der behov for i branchen at sætte et særligt fokus på området.

Netværket retter sig mod praktikere i hele værdikæden:

  • Bygherrer,
  • bygherrerådgivere,
  • miljørådgivere,
  • arbejdsmiljøkoordinatorer og
  • nedrivere

Netværkets formål er at:

  • Sætte fokus på hvordan nedrivningsprojekter kan blive gennemført bedre arbejdsmiljø- og miljømæssigt, herunder også i forhold til affaldshåndtering.
  • Afdække udfordringer i nedrivningsprojekter og pege på løsninger der virker i praksis hos de enkelte aktører i de enkelte faser

Netværket er landsdækkende, så der holdes møder både i øst og vest. Møderne er gratis. Tilmelding sker til Signe Mehlsen på sim@bam-bus.dk.

Kommende møder

  • 6/10 2020 kl. 9-12. ONLINE . Emne: Nye informationsmaterialer og projekter. I Netværk om nedrivning vil vi samle op på nye informationsmaterialer og projekter, som er i gang, med fokus på nedrivning og miljøsanering. Vi har derfor indbudt en række oplægsholdere, som beskæftiger sig med henholdsvis selektiv nedrivning, arbejdsmiljø, miljø og affaldshåndtering. Efter oplæg vil vi drøfte, hvordan man kan bruge informationsmaterialer og projektresultater aktivt i planlægning, projektering, udbud og udførelse af nedrivningsprojekter. Vi kommer omkring de barrierer og muligheder, praktikere støder på.
  • 29/10 2020 kl. 9-12. ONLINE. Emne: Nye informationsmaterialer og projekter. I Netværk om nedrivning vil vi samle op på nye informationsmaterialer og projekter, som er i gang, med fokus på nedrivning og miljøsanering. Vi har derfor indbudt en række oplægsholdere, som beskæftiger sig med henholdsvis selektiv nedrivning, arbejdsmiljø, miljø og affaldshåndtering. Efter oplæg vil vi drøfte, hvordan man kan bruge informationsmaterialer og projektresultater aktivt i planlægning, projektering, udbud og udførelse af nedrivningsprojekter. Vi kommer omkring de barrierer og muligheder, praktikere støder på.

 

Afholdte møder

Tags:

Kategoriseret i: , ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 24. september 2020