Netværk om nedrivning

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har etableret et netværk om nedrivning sammen med Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering.

Netværkets medlemmer

Både bygherrer, bygherrerådgivere, miljørådgivere, entreprenører og nedrivere oplever, at der er langt mellem nedrivningsprojekter, hvor alle aktører gør, hvad de skal rent arbejdsmiljø- og miljømæssigt, selv om det kan have store konsekvenser for den enkelte ansatte og miljøet. Nedrivning bliver nogle gange set som et nødvendigt onde i renoveringsprojektet, og bliver derfor ikke altid prioriteret tilstrækkeligt i projektering og planlægning af projektet. Derfor er der behov for i branchen at sætte et særligt fokus på området.

Netværket retter sig mod praktikere i hele værdikæden:

  • Bygherrer,
  • bygherrerådgivere,
  • miljørådgivere,
  • arbejdsmiljøkoordinatorer og
  • nedrivere

Netværkets formål er at:

  • Sætte fokus på hvordan nedrivningsprojekter kan blive gennemført bedre arbejdsmiljø- og miljømæssigt, herunder også i forhold til affaldshåndtering.
  • Afdække udfordringer i nedrivningsprojekter og pege på løsninger der virker i praksis hos de enkelte aktører i de enkelte faser

Netværket er landsdækkende, så der holdes møder både i øst og vest. Møderne er gratis.

Kommende møder

  • Torsdag d. 6/12 kl. 9-12, Sted: Learnmark Horsens, Vejlevej 150, 8700 Horsens. Emne: Cirkulær økonomi og øget grad af genanvendelse – udfordringer og løsninger for arbejdsmiljø. Der vil være oplæg fra myndighed om krav til øget genanvendelse og fra en bygherre, som har en strategi for cirkulær økonomi. Desuden vil et nedriverfirma fortælle, hvilke arbejdsmiljøudfordringer krav til øget genanvendelse og cirkulær økonomi giver, samt hvordan man løser disse udfordringer. Herefter drøfter vi, hvordan man kommer i gang, og hvad de enkelte aktører skal bidrage med. Der afsluttes med sandwich.

Afholdte møder

 

Tags:

Kategoriseret i: , ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 1. oktober 2017