MT Højgaard – udvikler uddannelse i arbejdsmiljø med lederfokus

Arbejdsmiljøafdelingen i MT Højgaard har de sidste par år haft et fokus på at uddanne inden for arbejdsmiljø på alle niveauer i virksomheden. Det gælder for hele virksomheden – både ledelse og medarbejdere, og det er koblet op på ansættelsesforholdet.

Sikkerhedskursus
Alle ansatte i MT Højgaard skal gennemføre et sikkerhedskursus, som arbejdsmiljøafdelingen står for. Der er udviklet et e-læringsmodul, der afsluttes med en test. ”Vi har behov for at vide, at alle ansatte har de kompetencer på arbejdsmiljøområdet, som vi forventer af dem. Derfor anvender vi e-læring og test”, siger Vinnie Sunke Heimann, som er Arbejdsmiljø- og kvalitetsdirektør. Alle medarbejdere skal bestå kurset en gang årligt. Alle skal gennemgå e-læringsmodulet, så de har samme grundviden. ”Alle skal vide noget om deres pligter i forhold til planlægning, instruktion og tilsyn, samt konkret om god sikkerhedsadfærd”, forklarer Vinnie Sunke Heimann. Derudover skal lederne bestå et ledelsesmodul, så de ved, hvordan de skal agere i tilfælde af arbejdsmiljømæssigt uforsvarlig adfærd.

Lederskab skal rumme arbejdsmiljøfokus
I MT Højgaard er det en forventning, at lederne har et konstant fokus på arbejdsmiljø. Det skal være en naturlig del af lederskabet, at arbejdsmiljøkrav overholdes. Og det skal komme til udtryk i den daglige dialog med de ansatte.

Derfor er arbejdsmiljø et fast emne på arbejdsledertræf og i andre sammenhænge, hvor lederne er samlet. Det skal signalere, at topledelsen ønsker dette fokus på arbejdsmiljø, men samtidigt også give lederne informationer og input til deres lederskab.

Sanktioner
Man er også klar til at reagere, hvis reglerne ikke overholdes, uanset hvilket niveau man er på. Der er mulighed for påtaler og advarsler i forhold til ansættelsesforholdet. ”Det er vigtigt, at vi hele tiden sender et signal om, at vi ikke accepterer brud på arbejdsmiljøreglerne, og her er vi klar til at tage de skridt, som er nødvendige. Men heldigvis er det meget sjældent, at regler overtrædes, så vi er nødt til at gøre brug af alvorlige sanktioner som opsigelse og bortvisning”, fastslår Vinnie Sunke Heimann.

Arbejdsmiljøinformationer til linjeledelsen
Arbejdsmiljøafdelingen hjælper lederne med at tale om arbejdsmiljø med deres ansatte. Hver 14. dag fremsendes et kortfattet materiale til alle arbejdsledere på byggepladserne, som beskriver arbejdsmiljørisici, som der aktuelt er konstateret problemer med, samt ideer til løsninger. Materialet bruges i kommunikationen med de ansatte. Der er krav om sikkerheds-timeout hver 14. dag, som er en slags toolbox-møde, hvor arbejdslederen tager informationerne fra arbejdsmiljøafdelingen op til diskussion i sjakket. Arbejdsmiljøinformationerne sendes også til alle øvrige ledere i produktionen, så de er orienteret.

”Vi har knækket nøden i forhold til at få informationerne helt ud. Det er blevet en mulighed, bl.a. fordi arbejdslederne har fået iPads. Vi er meget kritiske med, hvad vi giver arbejdslederne af informationer. Der skal være en klar relevans for dem – ellers drukner det. Sidste tema var etablering af rækværker, og der er jo alvorlig risiko for nedstyrtning, hvis disse ikke er i orden”, afslutter Vinnie Sunke Heimann.

Foto: MT Højgaard/Jørgen True

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. marts 2018

Siden er ændret 7. marts 2018