MT Højgaard – nødvendigt med kontinuert fokus med varierende arbejdsmiljøtiltag

MT Højgaard har i mange år haft et strategisk fokus på arbejdsmiljø. Det gør sig gældende ved, at arbejdsmiljøafdelingen arbejder på alle niveauer af virksomheden for at øge fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Det opleves også som et stigende krav fra bygherrer.

Målet med indsatsen er at forbedre arbejdsmiljøstandarden og undgå ulykker, og denne målsætning følges tæt. Der sættes løbende initiativer i gang, som på forskellige niveauer og med forskellige virkemidler, skal medvirke til, at arbejdsmiljø bliver en integreret del af planlægningen og ledelsen af bygge- og anlægsprojekterne.

”Arbejdsmiljøcertificeringen er en grundsten i det strategiske fokus og medvirkende til kontinuerte forbedringer”, forklarer Vinnie Sunke Heimann, som er Arbejdsmiljø- og kvalitetsdirektør.

Krav fra bygherrer
Desuden oplever MT Højgaard, at flere bygherrer – særligt internationale – stiller krav til arbejdsmiljøarbejdet og dokumentation i forbindelse med planlægning af arbejdet, så der fx kan udstedes arbejdstilladelser.

Krav om nytænkning
Arbejdsmiljøafdelingen lægger sig i selen for at finde på nye tiltag. Det er nemlig ikke nok at køre i samme rille år efter år. Der skal nye tiltag til for at holde fokus. Ellers bliver det rutine og fokus ryger over på andre områder.

Det seneste skud på stammen er infomails til alle formænd hver 14. dag, som skal gennemgås på toolbox-møder. Men også e-læringskurser og halvårlige arbejdsmiljøuger er initiativer, som skal sætte fokus på arbejdsmiljø.

”Et godt arbejdsmiljø betaler sig. MT Højgaards ledelse har investeret i at højne sikkerheden, fordi vi mener, at det er vigtigt, at alle medarbejdere og ledere kender deres rolle og ansvar i forhold til arbejdsmiljø. Derfor styrker vi deres kompetencer og uddanner dem, så alle kan bidrage til et godt og sikkert arbejdsmiljø”, siger Vinnie Sunke Heimann.

Læs mere om e-læring og toolbox-møder: MT Højgaard – udvikler uddannelse i arbejdsmiljø med lederfokus.

Behov for inspiration for at få nye ideer
De nye ideer kommer ikke af sig selv. Der er behov for at indhente inspiration og udvikle videre på initiativer. ”Vi holder løbende øje med, hvad der ellers sker i branchen. Vi har behov for at søge inspiration fra andre virksomheder – og også i andre brancher. Vi har bl.a. nogle uformelle netværk, som vi kan trække på”, forklarer Vinnie Sunke Heimann.

Det handler også om at anvende de tiltag, som virker, i stedet for hele tiden selv at skulle opfinde det fra bunden.

Foto: MT Højgaard/Jørgen True

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. marts 2018

Siden er ændret 7. marts 2018