C. G. Jensen – Mini-PSS til formidling af arbejdsmiljøregler

Thomas Nygaard er byggeleder og hjælper bl.a. arbejdsmiljøkoordinator og projektchef Jens Emil Hansen. Han har udviklet en mini-PSS til formidling af arbejdsmiljøregler.

Mini-PSS indeholder en kort beskrivelse af byggesagen, arbejdsmiljøreglerne på byggesagen, samt relevante telefonnumre til projekt-, byggeledere og formænd.

”Vi har behov for, at alle håndværkere på pladsen kender arbejdsmiljøreglerne og ved, hvem de kan kontakte, hvis de har problemer eller nogle forespørgsler. Derfor har vi udarbejdet denne folder, som vi kalder en mini-PSS”
, forklarer Thomas Nygaard Mortensen.

Sikkerhedstavlen hvor mini-PSS er placeret

Informationer skal deles
Mini-PSS’en udleveres ved det introkursus, som alle håndværkere på pladsen skal deltage i. Desuden er den hængt op i holdere ved de tavler, som hænger ved indgangen til byggepladsen.

”Det er vigtigt, at vi får håndværkerne til at tale med hinanden. De kan afklare meget ude på pladsen, og det er en barriere, hvis de skal forbi kontoret hele tiden for at få oplysninger. Mini-PSS’en hjælper til at igangsætte denne kommunikation”, vurderer Thomas Nygaard.

Du kan finde Mini-PSS’en Her

Tags: , , , , , , ,

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018