Bang & Beenfeldt – Med sine angivelser

Arbejdsmiljøkoordinator Maibritt Jørgensen fra det rådgivende ingeniørfirma Bang & Beenfeldt fortæller her, hvordan hun i det daglige sætter fokus på nogle af de projekterendes og rådgiveres pligter.

Angivelsernes omfang
De projekterende skal med deres angivelser sikre, at arbejdet kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i udførelsen og den efterfølgende ved- ligeholdelse. Sådan står der i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om om projekterendes og rådgi- veres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. ”Der mangler praksis i branchen for, hvor detaljerede disse angivelser skal være, og hvor man bedst anfører dem”, mener Maibritt Jørgensen. Angivelserne kan både gives i udbudsmaterialets byggeplads- eller arbejdsbeskrivelse, direkte på tegningerne eller i plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Tekniske hjælpemidler
Det kan være en udfordring at finde egnede tekniske hjælpemidler, fx vakuumløfter til vinduer. Maibritt Jørgensen bruger nogle gange www.bygergo.dk, men ellers kan det være svært at skaffe sig et overblik over markedet for tekniske hjælpemidler. Desværre oplever Maibritt Jørgensen tit, at håndværkerne ikke bruger tekniske hjælpemidler: ”Håndværkerne ved ofte ikke, at de findes. Med vores angivelser i projektmaterialet kan vi give et forslag til et teknisk hjælpemiddel, som kan bruges til den aktuelle opgave og sørge for, at det er muligt at komme til med det.” Hvis det er på et område, hvor kun én virksomhed arbejder, så skal det stå i arbejdsbeskrivelsen. Hvis det er et fællesområde, så skal det også stå i plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Det er vigtigt, at det er aftalt klart med de projekterende, hvor angivelserne skal placeres.

Instrukser vedr. særligt farligt arbejde
Maibritt Jørgensen har udviklet nogle korte instrukser omkring særligt farligt arbejde, fx håndtering af bly. Instruksen fylder højest en A4- side og beskriver, hvordan arbejdsopgaven skal udføres, og hvilke værnemidler der er påkrævede. ”Det er godt at have noget basismateriale, som jeg kan tilrette fra sag til sag. Det sparer tid. Desuden hjælper det håndværkerne til at gøre arbejdet på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde,” forklarer Maibritt Jørgensen. Instruksen lægges som bilag til arbejdsbeskrivelsen og plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Dermed opfyldes både de projekterendes og bygherrens pligter.

Substitution
Den projekterende skal undervejs overveje, om fx faremærkede kemikalier kan erstattes med mindre farlige. Det kaldes substitutionsprincippet. Princippet gælder også materialer, fx er det måske muligt at levere et rør i flere dele, som det er lettere at transportere end et langt.

Forundersøgelser
Rådgiveren skal rådgive bygherren om nødvendige forundersøgelser. Som arbejdsmiljøkoordinator giver Maibritt Jørgensen ud fra sin erfaring med lignende byggerier input til projekteringslederen om, hvad der er relevant at undersøge.

Oplyse om bygherreansvaret
Rådgiveren skal oplyse bygherren om dennes forpligtelser, og hvad det kommer til at betyde i forhold til det aktuelle projekts karakter og omfang. Bang & Beenfeldt vælger at sende et særskilt tilbud på arbejdsmiljøkoordinatorydelsen, hvis det ikke er beskrevet i udbuddet.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018