C. G. Jensen – Leanprocesser giver bedre sikkerhed

Projektchef Jens Emil Hansen fra C. G. Jensen anvender leanprocesser som styringsværktøj på byggepladsen Øresyd. Lean er for ham forhindringsanalyse og optimering – altså fokus på værdiskabelse. Læs om hvordan det gribes an – i sammenhæng med hans arbejdsmiljøkoordinering.

Øresyd er 98 lejligheder, som skal opføres i Ørestaden. C. G. Jensen står som totalentreprenør i spidsen for både projekteringen og udførelse.

Lean aktiviteter
Lean aktiviteterne består af en 13-ugers tidsplan baseret på hovedtidsplanen. Denne nedbrydes i en seks-ugers plan og igen i en to-ugers plan. Ugeplanen er en matrix med hvert fag nedad og ugedagene henad. I matrixen plottes hver arbejdsopgave ind på post-it sedler.

 

Daglige morgenmøder
Ugeplanen gennemgås hver morgen på et kort møde, hvor alle på pladsen har mulighed for at deltage. Det er byggelederne, som faciliterer mødet. De enkelte håndværkere byder ind med, om de planlagte aktiviteter holder, og hvad de forventer at udføre den dag. Desuden kan man få afklaret spørgsmål med byggeledelsen og de andre fag. Det er et frivilligt møde, men de fleste håndværkere kan godt se nytten af at få koordineret arbejdet på daglig basis.

”Det handler ikke om jura og kontrakter, men alene om fremdrift og forhindringsanalyse. På morgenmøderne aftaler vi inden for rammerne af hovedtidsplanen, hvad der skal ske den dag. Vi koordinerer de enkelte fag og får afklaret, hvem der gør hvad hvornår. Hvis der er utilfredshed med kontrakter og hovedtidsplan, så må man bringe det op på byggemøderne, ligesom i en klassisk ledet byggesag”, forklarer Jens Emil Hansen.

Medvirkende til et godt arbejdsmiljø
Koordinering af arbejdsmiljøforhold medtages i den daglige planlægning. På denne sag har byggeplads – og herunder de fælles sikkerhedsforanstaltninger – en selvstændig linje i ugeplanen for at skabe synlighed.

Jens Emil Hansen oplever, at de daglige møder giver en bedre koordinering af aktiviteterne på pladsen. De undgår, at virksomhederne klumper sig sammen og de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som det kan medføre, fx eksponering for støv. Møderne sikrer desuden, at aktiviteter og oprydning er afsluttet, inden næste faggruppe tager fat. ”Vores tilgang giver helt sikkert et bedre arbejdsmiljø på pladsen, også i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, da håndværkerne taler meget mere med hinanden end ellers”, vurderer Jens Emil Hansen og fortsætter: ”Gennem morgenmøderne får håndværkerne en større indflydelse på byggesagen og dermed giver deres arbejde mere mening for dem”.

Ved siden af morgenmøderne afholdes stadig sikkerhedsrunderinger og de lovpligtige koordinerende sikkerhedsmøder, hvor det alene handler om arbejdsmiljø. Det er der efter Jens Emil Hansens vurdering stadig brug for.

Læs mere om leanprocesser på Øresyd i projekteringsfasen her

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018