C. G. Jensen – Lean i projekteringsfase skaber merværdi for projektet

Jens Emil Hansen er projektchef hos C. G. Jensen og fortæller her om, hvordan de bruger leanprocesser på deres projekter. Han har stået for projekteringsledelsen og nu for byggeriet af 98 lejligheder i Ørestad, det såkaldte Øresyd. Lean er for ham forhindringsanalyse og optimering – altså fokus på værdiskabelse.

Der var et ønske fra bygherren om, at man skulle gennemføre en hurtig projektering, så byggeriet kunne gå i gang. Derfor foreslog Jens Emil Hansen, at man gennemførte projekteringen på en ny måde. C.G. Jensen implementerede efter aftale med de projekterende Mangor & Nagel og daværende Henrik Larsen Rådgivende Ingeniører leanprocesser allerede i projekteringsfasen. Konsulentfirmaet Lean Partners deltog som sparringspartnere i processen.

Kick-start af samarbejdet
Jens Emil Hansen fastlagde en række aktiviteter i projekteringen, som skulle medvirke til at skabe et godt samarbejde mellem alle projektdeltagere. ”Vi afholdt en workshop for alle medarbejderne på projektet, hvor vi introducerede leanprincipperne. Vi lavede en aftale om, at man kun skulle foretage sig noget, som gav merværdi for projektet. Inden man sendte en mail, skulle man fx overveje, om det var mere effektivt at ringe. Det handler om at skabe samarbejde på tværs af virksomheder og fagligheder”, forklarer Jens Emil Hansen.

Desuden blev der løbende holdt scrum-møder på webkamera, hvor opgaver og aftaler blev gennemgået. Desuden blev der afholdt projekteringsmøde en gang om ugen. Der blev holdt flere møder end normalt, men det var korte, effektive møder.  Selv om projektdeltagerne ikke sad i samme lokale og projekterede, så var de hyppige møder med til at skabe og fastholde samarbejdet.

Ugeplaner skabte fremdrift
Der blev lavet en ugeplan hver mandag, hvor det fremgik, hvem der havde hvilke opgaver – parallelt til de ugeplaner, som kendes fra byggepladsen. ”Jeg gjorde hver dag kl. 13 status på de aftalte opgaver. På den måde registrerede vi forhindringerne, så snart de opstod, og vi kunne så korrigere aftalerne. I starten var det nyt for folk, at de på den måde blev holdt op på, hvad vi havde aftalt. Men de oplevede, at de ikke spildte deres tid – at der var fremdrift i processen, og derfor var de med”, forklarer Jens Emil Hansen

Hurtigere projektering
Jens Emil Hansen anslår, at leanprocessen har halveret projekteringstiden fra 3 til 1½ måned, fordi arbejdet simpelthen bliver mere effektivt. C. G. Jensen anvender disse leanprocesser på flere af deres projekter og vil gerne samle alle aktører tidligt i disse processer. Jens Emil Hansen afslutter: ”Det koster lidt ekstra at afholde workshop og møder med alle projektdeltagere, plus investering i webkameraer mm, men det tjener sig hurtigt hjem, når projekteringsprocessen glider bedre.”

Læs mere om leanprocesser på Øresyd i udførelsesfasen her

Tags: , , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018