Konference: Vision Zero – en ny metode til at styrke arbejdsmiljøet

Flere bygherrer og entreprenører i bygge- og anlægsbranchen vælger at gøre arbejdsmiljø til en del af virksomhedens strategi. Nogle har i den forbindelse valgt at tage Vision Zero til sig. Vision Zero er et mindset og en metode, der bidrager til at sætte fokus på arbejdsmiljøet og forebygge ulykker og arbejdsbetingede lidelser. Videntjenesten inviterer til denne konference sammen med Cabi, BFA Bygge & Anlæg og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Bygge- og anlægsbranchen har traditionelt haft meget fokus på at rapportere på antallet af skader og ulykker. På trods af store indsatser på de danske byggepladser er antallet af ulykker ikke faldet siden 1980.

Målet med Vision Zero er at ændre tankegangen fra at være reaktiv til at være proaktiv ved at give virksomheder en metode, der kan styrke arbejdsmiljøet og forebygge skader. Med Vision Zero skal alle på byggepladsen arbejde mod et fælles mål om nul ulykker, men der er mere tale om et mindset end en egentlig mål. Formålet er nemlig at styrke læringen, så forebyggelse af skader og ulykker bliver en helt naturlig del at kulturen. Materialet fra Vision Zero er gratis tilgængeligt og kan findes her: http://visionzero.global/

På konferencen præsenteres Vision Zero med vægt på, hvordan man kan opstille proaktive mål for indsatsen. Vi hører, hvordan bygherre og entreprenør har implementeret Vision Zero og hvilke erfaringer og resultater, arbejdet har givet. Endelig skal vi ud fra cases fra bygge- og anlægspladser arbejde konkret og strategisk med Vision Zero.

Udbytte:

  • Viden om Vision Zero og hvordan metoden kan implementeres på arbejds- og byggepladser
  • Indblik i konkrete praksiserfaringer fra både bygherre og entreprenør
  • Netværk og erfaringsudveksling med andre

Arrangementet henvender sig til:

Bygherrer, entreprenører, arbejdsmiljøkoordinatorer, rådgivere, HR, projektledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

Pris:

Det er gratis at deltage.

Tilmelding:

https://www.tilmeld.dk/Cabi201908/arrangementet.html

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 19. september 2019

Siden er ændret 19. september 2019