Invitation: Workshops om teknologier til forbedring af arbejdsmiljøet

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere sætter fokus på teknologier til forbedring af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen. På to workshops kan du få en appetizer på disse teknologier (hardware og software) og være med til at prioritere hvilke teknologier, der har potentialet til at mindske nedslidning og arbejdsulykker i branchen.

Teknologiudviklingen er i fuld gang i branchen, og der er stort potentiale i forhold til at anvende disse teknologier i arbejdsmiljøarbejdet og til at forbedre arbejdsmiljøet i branchen. Derfor vil vi i Videntjenesten samle og beskrive de teknologier, der allerede findes, og komme med vores bud på, hvordan de kan blive endnu bedre til at styrke kortlægning, forebyggelse og kommunikation omkring arbejdsmiljørisici.

To fokusområder – to kick-off workshops

I projektet sætter vi fokus på teknologier, som kan anvendes under henholdsvis projektering (herunder registrering af bygninger) og udførelsen. Der vil være en kick-off workshop for hvert fokusområde. Du er velkommen på begge workshops!

Målgruppe

Alle som interesserer sig for teknologi og arbejdsmiljø, fx arbejdsmiljøkoordinatorer, projekteringsledere, byggeledere, BIM/VDC-managere, bygherrer.

Udbytte fra workshops

  • Introduktion til teknologier som allerede i dag kan anvendes til forbedring af arbejdsmiljøet
  • Caseeksempel fra praktiker
  • Medvirke til prioritering af hvilke teknologier vi skal arbejde videre med

Program

Kl. 9.00 Velkomst og baggrund for projektet v. Signe Mehlsen

Kl. 9.10 Oplæg om brug af teknologier til forbedring af arbejdsmiljø med dagens fokus v. Rolf Büchmann-Slorup, HD Lab

Kl. 9.45 Oplæg v. praktiker (d. 8/6 er det Niras og d. 12/6 er det NCC)

Kl. 10.25 Input fra deltagere

Kl. 10.50 Afrunding og det videre forløb v. Signe Mehlsen

Kl. 11.00 Tak for i dag

Tags: , ,

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 27. april 2020

Siden er ændret 12. juni 2020