Invitation: Udenlandsk arbejdskraft – hvordan gribes det bedst an i arbejdsmiljøarbejdet?

Arbejdsmiljøarbejdet i Danmark er dialogbaseret og forankret i en dansk tradition, hvor alle kan byde ind med viden og erfaringer, og der er kort afstand fra top til bund i organisationen. Men hvad gør man, når der er sprog- og kulturbarrierer, som udfordrer denne arbejdsform? Det er vigtigt, at alle aktører på en byggeplads kan samarbejde omkring arbejdsmiljø, og kommunikationen kan foregå på en hensigtsmæssig måde.  

Derfor sætter Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere og organisationerne bag nu fokus på, hvordan man kan gribe arbejdsmiljøarbejdet an, når der er udenlandsk arbejdskraft på byggepladsen. Vi hører forskellige perspektiver, bl.a. forskningen, Arbejdstilsynet, fagbevægelsen og virksomhedseksempler. 

Arbejdsmiljøarbejdet i Danmark er dialogbaseret og forankret i en dansk tradition, hvor alle kan byde ind med viden og erfaringer, og der er kort afstand fra top til bund i organisationen. Men hvad gør man, når der er sprog- og kulturbarrierer, som udfordrer denne arbejdsform? Det er vigtigt, at alle aktører på en byggeplads kan samarbejde omkring arbejdsmiljø, og kommunikationen kan foregå på en hensigtsmæssig måde.  

Mødet er relevant både for entreprenører med udenlandsk arbejdskraft, samt bygherrer og arbejdsmiljøkoordinatorer som har byggepladser, hvor der er udenlandsk arbejdskraft.  

Program 

  • Velkomst v. Signe Mehlsen, Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere
  • Foreløbige resultater fra forskningsprojekt om forskel på arbejdsmiljøet for den udenlandske og danske arbejdskraft i byggebranchen v. Dr. Charlotte Hooper Overgård, Aalborg Universitet
  • Hvad oplever Arbejdstilsynet ift. tilsyn på byggepladser med udenlandsk arbejdskraft? v. tilsynsførende Alexander Eknes, Arbejdstilsynet
  • Hvad oplever 3F på byggepladser med udenlansk arbejdskraft? v. Agnieszka Kluczyk, 3F
  • Erfaringer fra rengøringsbranchen med formidling til udenlandsk arbejdskraft v. Head of HSEQ Rikke Seim, COOR
  • Erfaringer om forskelle i polsk og dansk kultur og hvordan dette kan anvendes i rekruttering og fastholdelse v. antroprolog og Head of Aarsleff Labour Recruitment Agata Heymowski, Per Aarsleff
  • Erfaringer fra arbejdsmiljøindsatsen på Naturhistorisk Museum v. arbejdsmiljøkoordinator Joanna Rønne Matulewicz, Per Aarsleff
  • Erfaringsudveksling
  • Afrunding

Tilmeld dig her:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 15. august 2023

Siden er ændret 1. september 2023