Invitation til onlinemøder – Lean-møder om kompetencer hos arbejdsmiljøkoordinatorer og procesledere

Hvordan medvirker arbejdsmiljøkoordinatorer og procesledere til god byggepladskultur med fokus på planlægning og arbejdsmiljø? – Og hvad kan de lære af hinanden?

Alle er enige om, at arbejdet skal planlægges og kunne udføres forsvarligt og effektivt på byggepladsen. Der skal være et godt samarbejde og en god tone. Det sammenstilles ofte med en god byggepladskultur. Men hvordan får man det til at ske? Hvem er centrale spillere, og hvilke værktøjer og greb kan man bruge?

Vi vil undersøge, hvordan henholdsvis arbejdsmiljøkoordinatorer og procesledere griber deres opgave an, og om der er nogle ligheder og forskelle. De arbejder jo begge mod et mål om en bedre byggeproces.

Der vil være oplæg fra forskere og praktikere, som belyser problemstillingen. Og vi erfaringsudveksler om, hvordan deltagerne bidrager på deres bygge- og anlægsprojekter til en god byggepladskultur. Og om man kan lægge et godt grundlag allerede under projekteringen?

Mødet foregår i Zoom, og link fremsendes et par dage før mødet.

Målgruppe:

 • Bygherrer
 • Arbejdsmiljøkoordinatorer
 • Procesledere o.l.
 • Entreprenører

Udbytte

 • Viden fra forskningen
 • Erfaringer fra byggepladsen med implementering af leanværktøjer
 • Input til egen rolle

Program

 • Velkomst v. Lean Construction-DK og Videntjenesten
 • Oplæg v. Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø NFA, Jeppe Ajslev om forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering
 • Oplæg v. Aarhus Universitet, Søren Wandahl om forskningsresultater om værdien af lean
 • Midtvejsrefleksion
 • Pause
 • Oplæg v. CASA, Simon Edelved Jakobsen om implementering af leanværktøjer
 • Små film med erfaringer fra projektledere på CASAs byggepladser
 • Workshop i mindre grupper
 • Tak for denne gang

Datoer:

 • Tirsdag d. 12/1 2021 kl. 9-12
 • Tirsdag d. 19/1 2021 kl. 9-12

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 30. november 2020

Siden er ændret 30. november 2020