Invitation til netværk om nedrivning

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere etablerer et netværk om nedrivning sammen med Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), Bygherreforeningen og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering.

Netværkets medlemmer

Både bygherrer, bygherrerådgivere, miljørådgivere, entreprenører og nedrivere oplever, at der er langt mellem nedrivningsprojekter, hvor alle aktører gør, hvad de skal rent arbejdsmiljø- og miljømæssigt, selv om det kan have store konsekvenser for den enkelte ansatte og miljøet. Nedrivning bliver nogle gange set som et nødvendigt onde i renoveringsprojektet, og bliver derfor ikke altid prioriteret tilstrækkeligt i projektering og planlægning af projektet. Derfor er der behov for i branchen at sætte et særligt fokus på området.

Netværket retter sig mod praktikere i hele værdikæden:

  • Bygherrer,
  • bygherrerådgivere,
  • miljørådgivere,
  • arbejdsmiljøkoordinatorer og
  • nedrivere

Netværkets formål er at:

  • Sætte fokus på hvordan nedrivningsprojekter kan blive gennemført bedre arbejdsmiljø- og miljømæssigt, herunder også i forhold til affaldshåndtering.
  • Afdække udfordringer i nedrivningsprojekter og pege på løsninger der virker i praksis hos de enkelte aktører i de enkelte faser

Netværket er landsdækkende, så der holdes møder både i øst og vest. Møderne er gratis.

Første møde

På første møde vil Dansk Miljørådgivning v. Morten Sejbjerg med udgangspunkt i udvalgte cases/erfaringer præsentere nogle af de udfordringer, som de fra deres stol oplever i nedrivningsprojekter. Der vil være fokus på de enkelte aktørers handlemuligheder. Oplægget er udgangspunkt for en diskussion af, hvor knasterne er i branchen, samt en videndeling omkring de gode løsninger.

På baggrund af diskussionspunkterne på første møde vil vi definere nogle indsatsområder, der bliver omdrejningspunkt for de efterfølgende møder.

Så kom og få perspektiv på nedrivning og vær med til at pege på, hvad netværket fremadrettet skal arbejde med.

Tilmelding

Tilmelding sker efter først-til-mølle. Hvis du bliver forhindret, bedes du hurtigst muligt sende en mail til sim@bam-bus.dk, så en anden kan få din plads.


Tags:

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 1. oktober 2017