Invitation til møder: Vælg det korrekte stillads

Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere inviterer sammen med organisationerne til møder om valg af korrekte stilladser.

Formålet med møderne er at:

 • bidrage med basisviden om stilladser
 • give en forståelse af udfordringer i processen omkring valg af stilladser
 • præsentere eksempler på gode stilladsløsninger

Møderne handler ikke om, hvordan man opsætter stilladser, men omkring processen med valg af stillads.

Du bedes medbringe et aktuelt projekt, hvor der er behov for stillads. Der vil på møderne være mulighed for at drøfte mulige løsninger med et stilladsfirma. Medbring computer/tablet til gruppearbejdet.

Program:

 • Velkomst
 • Roller og ansvar i forhold til valg af stillads
 • Præsentation v. Byggeriets Arbejdsmiljøbus: Basisviden om stilladser og de gode stilladsløsninger med udgangspunkt i www.korrektestilladser.dk og branchevejledningen Standardblade for systemstilladser
 • Præsentation v. Dansk Byggeris Stilladssektion: Oplevede udfordringer i processen omkring valg af stilladser, samt bud på, hvordan det rigtige stillads vælges Erfaringsudveksling i grupper: Mød et stilladsfirma og få input til dit konkrete projekt
 • Opsamling

Målgruppe:

 • Bygherrer
 • Bygherrerådgivere
 • Projekterende
 • Arbejdsmiljøkoordinatorer
 • Entreprenører (Total-/hovedentreprenører)
 • Ledere og tilbudsgivere/projekterende i stilladsfirmaer

Afbud:

Hvis du bliver forhindret, bedes du melde afbud hurtigst muligt til Signe Mehlsen på sim@bam-bus.dk.

Tags:

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 1. oktober 2017