Invitation til kommuner om møde vedr. bygherreansvaret for arbejdsmiljø

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har bl.a. fokus på bygherrens ansvar og mulighed for at sætte de overordnede rammer for en god sikkerhedskultur og prioritering af arbejdsmiljø og sikkerhed.

Vi vil gerne tilbyde at komme på et møde af to timers varighed, hvor vi gennemgår bygherrens arbejdsmiljøansvar jf. Bek. om bygherrens pligter nr. 117 med fokus på, hvilke tilgange og metoder bygherren kan bruge for at leve op til sit ansvar. Herefter lægger vi op til en snak ud fra jeres projekter og erfaringer. Mødet er gratis.

Mulige diskussionsemner

  • Arbejdsmiljøpolitik
  • Udbud af arbejdsmiljøkoordinering
  • Krav til arbejdsmiljøkoordinator
  • Samarbejde og kommunikation med arbejdsmiljøkoordinator
  • Den synlige bygherre.

Deltagere

  • Projektledere, ledere, driftsfolk mm fra fx den centrale ejendomsadministration, Teknik- og Miljøforvaltningen, Vej & Park, Forsyning og lignende afdelinger.
  • Det vil sige medarbejdere i kommunen, som sidder med bestilling / udbud af bygge-, anlægs- og driftsopgaver og dermed er bygherrerepræsentanter for kommunen
  • Lokale forsyningsselskaber, som kommunen har kontakt med

Booking

Kontakt os på videntjeneste@bam-bus.dk eller 4080 1400. Møde i anden længde og med supplerende temaer kan aftales.

Læs mere om Videntjenesten.

Tags:

Kategoriseret i: , ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 25. februar 2020