Invitation til forsyningsselskaber om møde vedr. bygherreansvaret for arbejdsmiljø

Til projektledere/mellemledere/drift – Få styr på arbejdsmiljøet på jeres forsyningsprojekter

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har bl.a. fokus på bygherrens ansvar og mulighed for at sætte de overordnede rammer for en god sikkerhedskultur og prioritering af arbejdsmiljø og sikkerhed. Bygherren har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Vi vil gerne tilbyde at komme på et møde af to timers varighed, hvor vi gennemgår bygherrens arbejdsmiljøansvar jf. Bek. om bygherrens pligter nr. 117 med fokus på, hvilke tilgange og metoder I kan bruge for at leve op til dette ansvar. Herefter lægger vi op til en snak ud fra jeres projekter og erfaringer. Mødet er gratis.

Mulige diskussionsemner

 • Arbejdsmiljøpolitik
 • Udbud af arbejdsmiljøkoordinering
 • Krav til arbejdsmiljøkoordinator
 • Samarbejde og kommunikation med arbejdsmiljøkoordinator
 • Den synlige bygherre

Deltagere

 • Projektledere, ledere, driftsfolk mm fra forsyningsselskaber.
 • Andre medarbejdere som sidder med bestilling / udbud af anlægs- og driftsopgaver og dermed er bygherrerepræsentanter for forsyningsselskabet

Booking

Kontakt os på Videntjeneste@bam-bus.dk eller på tlf.nr. 4080 1400. Møde i anden længde og med supplerende temaer kan aftales.

Læs mere om Videntjenesten https://byggeproces.dk/videntjenesten/.

Til topledelse/bestyrelse – Få styr på arbejdsmiljøet på jeres forsyningsprojekter 

Forskning viser, at det bidrager positivt til økonomi, tid og kvalitet, når bygherren prioriterer arbejdsmiljøtiltag på projektet. Bygherren har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet på byggepladsen, hvilket er strafsanktioneret jf. arbejdsmiljølovgivningen.

Der er en god grund til at tage arbejdsmiljøet på anlægsprojekter alvorligt. Der er desværre mange ulykker og stor nedslidning i branchen. Som bygherrer kan I være med til at vende denne udvikling.

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har bl.a. fokus på bygherrens ansvar og mulighed for at sætte de overordnede rammer for en god sikkerhedskultur og prioritering af arbejdsmiljø og sikkerhed.

Vi vil gerne tilbyde topledelsen og bestyrelsen i forsyningsselskaber en gennemgang af reglerne for bygherrens arbejdsmiljøansvar jf. Bek. om bygherrens pligter nr. 117 med konkrete forslag til, hvordan I kan sætte retning for arbejdsmiljøindsatsen og få skabt ejerskab i egen organisation.

Mulige diskussionsemner

 • Arbejdsmiljøpolitik
 • Udbud af arbejdsmiljøkoordinering
 • Implementering i forsyningsselskabet

Deltagere

 • Topledelse og bestyrelser for forsyningsselskaber.

Booking

Kontakt os på Videntjeneste@bam-bus.dk eller på tlf.nr. 4080 1400. Møde med supplerende temaer kan aftales.

Læs mere om Videntjenesten https://byggeproces.dk/videntjenesten/

 

 

 

 

Tags: , , , , , ,

Kategoriseret i: , , ,

Siden er oprettet 21. september 2021

Siden er ændret 21. september 2021