Invitation til almene bygherrer om møde vedr. bygherreansvaret for arbejdsmiljø

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har bl.a. fokus på bygherrens ansvar og mulighed for at sætte de overordnede rammer for en god sikkerhedskultur og prioritering af arbejdsmiljø og sikkerhed.

Vi vil gerne tilbyde at komme på et møde af to timers varighed, hvor vi gennemgår bygherrens arbejdsmiljøansvar jf. Bek. om bygherrens pligter nr. 117 med fokus på, hvilke tilgange og metoder bygherren kan bruge for at leve op til sit ansvar. Herefter lægger vi op til en snak ud fra jeres projekter og erfaringer. Mødet er gratis.

Mulige diskussionsemner
• Arbejdsmiljøpolitik
• Udbud af arbejdsmiljøkoordinering
• Krav til arbejdsmiljøkoordinator
• Samarbejde og kommunikation med arbejdsmiljøkoordinator
• Den synlige bygherre

Deltagere
• Projektledere, ledere, driftsfolk mm fra boligselskaber og boligadministrationsselskaber.
• Andre medarbejdere som sidder med bestilling / udbud af bygge-, renoverings- og driftsopgaver og dermed er bygherrerepræsentanter for boligselskabet

Booking
Kontakt os på videntjeneste@bam-bus.dk eller på tlf.nr. 4080 1400. Møde i anden længde og med supplerende temaer kan aftales.
Læs mere om Videntjenesten.

Tags: , , , ,

Kategoriseret i: , , ,

Siden er oprettet 28. juni 2021

Siden er ændret 2. juli 2021