Invitation: Styrk dine processer i projekteringen, og tænk arbejdsmiljø ind fra start

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere og Lean Construction-DK Netværket inviterer til temamøder om, hvordan styrkede processer omkring kortlægning og risikostyring i projekteringen kan sørge for et bedre planlagt bygge- og anlægsprojekt og et godt arbejdsmiljø på pladsen.

Mange aktører i byggebranchen har stadig svært at få kortlagt arbejdsmiljørisici, og taget de beslutninger under projekteringen, som får håndteret risici og lagt grundlaget for en god udførelsesproces og et godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Men hvilke gode erfaringer findes der på området? Hvordan arbejdes der med de syv strømme i arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen, og hvad betyder det for arbejdsmiljøet på byggepladsen? Hvad er vigtigt, hvilke barrierer og hindringer skal man være særligt opmærksom på, og er der nogle interessante overlap når man taler (lean)planlægning og arbejdsmiljø i projekteringen?

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere og Lean Construction-DK Netværket inviterer her til temamøde om, hvordan styrkede processer omkring kortlægning og risikostyring i projekteringen kan sørge for at få den rigtige viden i spil til fordel for et bedre planlagt bygge- og anlægsprojekt – og et godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Deltagelse er gratis og åbent for alle.

Målgruppe:

 • Bygherrer
 • Projekteringsledere
 • Projekterende
 • Arbejdsmiljøkoordinatorer
 • Entreprenører, som også varetager projekteringen

Program:

 • Velkomst v. Lean Construction-DK og Videntjenesten
 • Oplæg: Sådan arbejder Rambøll med planlægning, processer og arbejdsmiljø i projekteringen
 • Lancering: Ny model for lean og samarbejde til anvendelse i projekteringsfasen, v. LivingLean
 • Pause
 • Oplæg: Sådan arbejder NCC sammen med de projekterende, og sikrer den gode udførelse og tidsplan
 • Debat og gruppediskussioner
 • Tak for i dag

Corona:

Vi følger myndighedernes retningslinjer og er klar til at flytte mødet online, hvis nødvendigt. Du bedes have et gyldigt coronapas ved deltagelse i mødet.

Det er muligt at tilmelde sig det ene møde online. Der vil ikke være samme mulighed for videndeling.

Tilmeld dig her:

Tags: , ,

Kategoriseret i: , , , , , ,

Siden er oprettet 14. december 2021

Siden er ændret 14. december 2021