Invitation: Produktivitetsmålinger på byggepladsen: Overvågning eller arbejdsmiljø-gevinst?

Ny teknologi giver nemmere adgang til at kortlægge arbejdsgange og produktiviteten på byggepladser, fx ved hjælp af sensorer, kameraer mm.

Vi ved, at arbejdsmiljø har en positiv sammenhæng med produktivitet, tidsforbrug og kvalitet, så der er umiddelbart god ræson i at forbedre produktiviteten på byggepladser. Vi ved også, at spildtiden nogle steder udgør 1/3-del af arbejdstiden, og at håndværkerne gerne vil arbejde mere effektivt.

Men disse målinger kan også opleves som overvågning. For hvad bliver data brugt til i forhold til den enkeltes arbejdsindsats? Hvor bliver data opbevaret? Og kan det få konsekvenser, hvis man gribes i at udføre arbejdet forkert i forhold til den instruktion, som man har modtaget, eller de regler som er på byggepladsen? Og hvordan håndteres det, hvis målinger udføres af byggeledelsen på tværs af firmaer?

De overvejelser sætter Lean Construction-DK Netværket og Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere fokus på, når vi holder møder i januar 2024.

Program

  • 09.00: Velkomst
  • 09.15: Balance mellem overvågning og privathed v. Anne Gerdes, professor, Det Humanistiske Fakultet Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab, SDU
  • 09.45: Forskning vedr. produktivitet v. Søren Wandahl, professor, Aarhus Universitet, Institut for Byggeri og Bygningsdesign
  • 10.15: Pause
  • 10.30: Nye teknologier og arbejdsmiljø i byggebranchen i et forskningsmæssigt perspektiv v. Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev, seniorforsker cand.scient.soc., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA
  • 11.00: Entreprenørperspektivet v. projektleder Rune Vissing, NCC
  • 11.20: Håndværkerperspektivet v. tømrersvend Danny Sjöberg, NCC
  • 11.30: Debat, workshop og opsamling
  • 12.00: Sandwich
  • 12.30: Tak for i dag

Deltagelse er gratis og åbent for alle.

Tilmeld dig her:

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 14. november 2023

Siden er ændret 14. november 2023