Invitation: Arbejdsmiljøfokus er godt for tid, kvalitet og økonomi

NIRAS, COWI, BFA Bygge & Anlæg og Videntjenesten for Arbejdsmiljø indbyder til konference, hvor resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ”Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv” præsenteres. Projektet har undersøgt sammenhængene mellem arbejdsmiljøaktiviteter på den ene side og forskellige økonomiske parameter for bygherre, projekterende og entreprenør på den anden side.

For første gang er det således med statistiske metoder påvist, at det kan betale sig at forebygge arbejdsulykker og nedslidning på bygge- og anlægsprojekter. Projektets resultater er omsat til en række målrettede og handlingsanvisende faktaark. Projektet er gennemført af NIRAS og COWI med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Målgruppe
Konferencen henvender sig til alle interesserede, herunder bygherrer, bygherrerådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer, projekterende og entreprenører.

Datoer

  • 21. oktober kl. 9-12 hos Niras, Sortemosevej 19, 3450 Allerød
  • 4. november kl. 9-12 hos Niras, Ceres Allé 3, 8000 Århus C

Tilmelding
Det er gratis at deltage, men tilmelding senest mandag, den 14. oktober 2019 er nødvendig.
Tilmelding sker på Niras Joblifes hjemmeside: https://www.nirasjoblife.dk/arrangementer/

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 25. september 2019

Siden er ændret 25. september 2019