Hoffmanns rejse mod et godt arbejdsmiljø

Hoffmann blev opkøbt af Veidekke i Norge i 2000 og blev dermed en del af en koncern med stort fokus på arbejdsmiljø. Læs her om nogle af de tiltag som har ført til, at Hoffmann i dag ligger blandt de bedste entreprenører i Danmark på arbejdsmiljøområdet.

Lilly Andreasen er arbejdsmiløchef i Hoffmann og har været ansat siden 2005. Hun har derfor haft en medvirkende rolle i den transformation, som er sket på arbejdsmiljøområdet: ”Vi har en høj ambition på arbejdsmiljøområdet, og derfor har vi hele tiden fokus på, hvordan vi kan forbedre tingene. Det handler nogle gange om at tænke ud af boksen. Ledelsesopbakning er altafgørende for at kunne føre vores vision om arbejdsmiljø ud i livet”, forklarer Lilly.

Direktionen holder øje
Der er en bevågenhed fra direktionen i Veidekke. Grundtanken i Veidekke og Hoffmann er, at mennesket går forud for økonomi og tid. Mennesker er den vigtigste ressource, og virksomheden kan ikke præstere uden håndværkere og samarbejdspartnere.

Lilly Andreasen er glad for at have en aktiv direktion, som har fokus på området og også er handlekraftige: ”Vi oplever, at der er en tydelig forventning til os. De ønsker en god sikkerhedskultur, og det er ikke til diskussion. Jeg tror, at det er med til at skabe en positiv udvikling”.

Skærpede regler
Direktionens bevågenhed betyder bl.a., at når der sker en alvorlig nær-ved-hændelse eller arbejdsulykke, så skal der fremsendes en registrering og årsagsanalyse. Direktionen ser på årsagerne på tværs af landene og på baggrund heraf udarbejdes særlige skærpede Veidekke-regler, som gælder for alle byggepladser. På den måde sikrer man den organisatoriske forankring, og at informationerne spredes centralt fra.

Lilly Andreasen giver følgende eksempler på skærpede regler: Brug af tætte rækværker, så der ikke falder værktøj mm ud, krav om bakkamera og ikke kun bakalarm, samt forbud mod trætraller til stillads. Desuden blev der omkring 2014 indført krav om brug af synlighedstøj, briller og handsker på alle byggepladser, udover det almindelige krav om brug af sikkerhedshjelm og -sko.

De skærpede regler gælder alle på pladsen og er en del af kontraktgrundlaget med underentreprenører. På totalentrepriser kan disse skærpede regler indarbejdes allerede under projekteringen.

Illustration: Hoffmann

Arbejdsmiljø på dagsordenen på alle møder
HMS (Helse, Miljø og Sikkerhed) er øverst på dagsordenen på alle møder i koncernen på alle niveauer. Det kan enten være et planlagt punkt, fx hvor Lilly fortæller om en ny regel, en ny løsning e.l., men det kan også være et åbent punkt, hvor der spørges, om deltagerne har noget på hjertet. Lilly Andreasen oplever at det bliver en anledning til at snakke problemstillinger og løsninger igennem, og det skaber et kontinuert fokus på arbejdsmiljø. Forud for et møde bliver Lilly Andreasen ofte spurgt, om hun har forslag til emner.

Illustration: Hoffmann

Aktiv arbejdsmiljøorganisation
Hoffmann har en aktiv arbejdsmiljøorganisation, som sammen med arbejdsmiljøcheferne medvirker til et kontinuert fokus på arbejdsmiljø – se mere her.

Involverende planlægning
Veidekke bygger efter Lean Construction-principperne (se opsamling fra møde i Videntjenesten her), og det er også implementeret i Hoffmann. Omdrejningspunktet er Involverende Planlægning, som giver sig udtryk i, at der holdes kick-off møde på byggepladsen for alle håndværkere med fokus på, hvilke værdier der skal kendetegne samarbejdet. Der afholdes også fælles sikkerhedsmøder i kantinen hver uge. På den måde får alle de samme informationer, og alle har mulighed for at komme til orde.

Uddannelse
Hoffmann har stort fokus på uddannelse, og der er krav om, at alle, som skal færdes på deres byggepladser, skal tage et arbejdsmiljøkørekort – læs mere her. Desuden skal alle projekt- og byggeledere have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer, så de har en basisviden om pligter og ansvar. ”På totalentreprise varetager Hoffmann ofte arbejdsmiljøkoordineringen under projektering og udførelse, og derfor er det relevant, at der er mange, som har kvalifikationer til at varetage denne opgave”, forklarer Lilly Andreasen.

Arbejdsmiljø under projekteringen
Det giver god mening, at Hoffmann varetager arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen, synes Lilly Andreasen: ”Det er vigtigt, at arbejdsmiljø, sikkerhed og bygbarhed bliver tænkt ind i projektet under projekteringen. Det kan vores ”praktikere” medvirke til”. Der er udarbejdet tjekliste til inspiration, og de erfarne arbejdsmiljøkoordinatorer deler deres viden med de mindre erfarne.

Det er bedst, hvis arbejdsmiljøkoordinator (P) fortsætter som arbejdsmiljøkoordinator (B). Dermed opnår de erfaringer med, hvilke mangler der evt. har været under projekteringen, som kan bruges på kommende projekter, afslutter Lilly Andreasen.

Øvrige eksempler fra Hoffmann

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. november 2018

Siden er ændret 7. november 2018