Hoffmanns arbejdsmiljøuge

Hoffmann har en årlig HMS-uge (Helse, Miljø og Sikkerhed), som arbejdsmiljøcheferne planlægger i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøchef Lilly Andreasen fortæller her om årets kampagne.

Den årlige HMS-uge ligger typisk i uge 22 og afvikles i alle Veidekkes enheder. ”Der er typisk et tema, og opgaven for os arbejdsmiljøchefer består i at finde en god måde at formidle budskaberne på”, forklarer Lilly Andreasen. Selve kampagnen foregår ude på byggepladserne, så der skal foreligge materiale til projekt- og byggelederne, som er så udførligt og tilgængeligt, at de selv kan facilitere processen på den fastsatte dag for de enkelte initiativer.

Leveregler
I 2017 handlede kampagnen blandt andet om leveregler, og alle (både Hoffmanns egne folk og underentreprenører) fik et postkort, hvor de skulle skrive ét eller flere forslag til de fælles leveregler. Arbejdsmiljøudvalget gennemgik de indkomne forslag, og det mundede ud i Hoffmanns HMS-leveregler, som blandt andet er trykt på postkort og plakater. HMS-levereglerne blev præsenteret på HMS-konferencen i november 2017.

Illustration: Hoffmann

Årets kampagne
Dette års kampagne bestod af følgende elementer:

  • Mandag: Involvering – er der noget, som Hoffmann kan gøre bedre?Forbedringsforslag indsamles i forhold til byggepladsen og virksomheden generelt
  • Tirsdag: Obs-sig fra – Hvornår siger du fra og hvordan?Video udarbejdet af Veidekke med koncerndirektøren vises. Budskabet er, at ligeså snart man kan mærke, at det vil gå galt, så skal man sige fra.
  • Onsdag: Hvordan tager du imod en ny kollega?Medarbejderne kommer med deres erfaringer, som kan danne grundlag for en ny politik, som skal anvendes for at oparbejde en rutine ved modtagelse af nye medarbejdere. Årsagen er, at man ved, at risikoen for at komme til skade er størst inden for de første to år, især for de unge.
  • Torsdag: UHA-app. Alle bliver bedt om at downloade app’en og skal sende en registrering. Der afsluttes med fællesspisning på byggepladsen

Reklame for arbejdsmiljøprisen
Lige efter HMS-ugen begynder arbejdsmiljøcheferne at reklamere for uddelingen af den årlige arbejdsmiljøpris, hvor alle i Hoffmann har mulighed for at byde ind med deres erfaringer og gode ideer til arbejdsmiljøarbejdet – læs mere her.

Feriekampagne: Stafetten
Hoffmann har desuden en feriekampagne, som kører i disse år før sommer- og juleferien. Det handler om at man skal aftale med kollegerne, hvordan ens opgaver varetages i ferien, så der ikke sker nogle utilsigtede hændelser.  Det startede med en rigtig depeche, som man skulle give videre.  Der uddeles postkort, som skal øge opmærksomheden på, at få lavet aftalerne.

Øvrige eksempler fra Hoffmann

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. november 2018

Siden er ændret 7. november 2018