Forsyning Ballerup er arbejdsmiljøcertificeret

Forsyning Ballerup er et kommunalt ejet selskab og har ansvar for drikkevandsforsyning og afledning af spildevand i Ballerup Kommune. Iben Kailow, som er miljø- og arbejdsmiljøkoordinator, fortæller her om arbejdsmiljøcertificeringen.

Forsyning Ballerup blev arbejdsmiljøcertificeret i starten af 2012 og fik kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside i efteråret 2012. ”Arbejdsmiljøcertificeringen var en naturlig forlængelse af, at vi i 2010 blev miljøcertificerede,” siger Iben Kai- low.

Arbejdsmiljøpolitik
Der er udarbejdet en fælles politik for det integrerede ledelsessystem, hvor arbejdsmiljø er omfattet. ”Vi vil som arbejdsmiljøcertificeret være arbejdsmiljøbevidste og på forkant med udviklingen. Det sker gennem at overholde lovgivningen, men også ved at sætte fokus på arbejdsmiljø i den daglige kommunikation,” forklarer Iben Kailow. Desuden deltager Iben Kailow i Alectias arbejdsmiljønetværk for forsyninger for at være opdateret på den nyeste viden på arbejdsmiljøområdet. Her er der også mulighed for videndeling og sparring med andre arbejdsmiljøprofessionelle.

 

Krav til leverandører og entreprenører
Arbejdsmiljøcertificeringen gælder selvfølgelig de ansatte i Forsyning Ballerup, men det er også besluttet, at det gælder i rollen som bygherre og ordregiver. ”Som en del af certificeringen har vi en målsætning om at stille krav til leverandører og entreprenører, der udfører arbejde på vores vegne, om brug af miljørigtige løsninger og sikkerhedsforanstaltninger. Det gør vi blandt andet i udbuddene, men også i den daglige kontakt. Arbejdsmiljø skal hele tiden være et fokusområde,” forklarer Iben Kailow.

 

Krav i udbud
I dag stiller Forsyning Ballerup krav til entreprenørerne om, at de skal overholde gældende lov og regler på arbejdsmiljøområdet, men fremadrettet vil det blive konkretiseret hvilke bekendtgørelser, der er tale om. ”Vi vil gerne henlede entreprenørens opmærksomhed på de forhold, som vi finder vigtige,” forklarer Iben Kailow. Der stilles ligeledes krav til deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet, herunder opstartsmøde og sikkerhedsmøder.

Læs mere om Forsyning Ballerups arbejdsmiljø- certificering og -politik på https://forsyningballerup.dk/om-os/certificering.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018