Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i sikkerhed og sikkerhedskultur

Projektet har undersøgt forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker med vægt på intervention i sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Konklusionerne af undersøgelserne er, at sikkerheden (især vedr. adgangsveje og afspærring og afdækning) øges, hvis kommunikationen mellem ledere og medarbejdere også handler om sikkerheden ved det pågældende arbejde.

Hvis virksomhedsledelsen primært fokuserer på økonomi og tid, vil det også være de værdier, som mellemlederne (fx formænd) lægger vægt på i deres kommunikation med medarbejderne.

Projektet har haft fokus på bygge- og anlægsbranchen og godstransport.

Projektet er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA, 2008, og støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Find rapporter her.

Tags: , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018