Fokus i udførelsesfasen hos BIOFOS

BIOFOS er flergangsbygherre og har ofte håndværkere på anlæggene til reparation og revisioner. Her fortæller BIOFOS’ arbejdsmiljøkoordinator John Overmark Hansen og servicechef Thommy Ploug om nogle af de krav til arbejdsmiljø, som BIOFOS stiller.

BIOFOS vælger som udgangspunkt hovedentreprenører, som vil og kan arbejdsmiljø. Ofte oplever servicechef Thommy Ploug dog, at det er en udfordring med de mange underentreprenører, som ofte er tilknyttet en sag. BIOFOS har som bygherre indgået en aftale med en hovedentreprenør, som kender BIOFOS’ krav, og som i tilbuddet har vist, at de prioriterer arbejdsmiljø. BIOFOS stiller krav om, at hovedentreprenøren skal oplyse om, hvilke underentreprenører der kommer på pladsen, og præsentere dem for BIOFOS’ krav. Men nogle gange glipper det alligevel.

Arbejdsmiljøkoordinering
BIOFOS udbyder arbejdsmiljøkoordineringen enten til rådgiver eller entreprenør, men arbejdsmiljøkoordinator fra BIOFOS John Overmark Hansen følger projekterne tæt. Han deltager på sikkerhedsrunderinger og -møder som bygherrerepræsentant og har løbende kontakt med den eksterne arbejdsmiljøkoordinator

Der afholdes altid sikkerhedsrundering og -møde før byggemødet. På den måde kan man tage eventuelle økonomiske konsekvenser af beslutninger på sikkerhedsmødet op på byggemødet og få en afklaring med det samme, så tiltagene kan sættes i værk.

Sprog
BIOFOS har besluttet, at arbejdssproget er dansk på deres byggepladser, og derfor skal entreprenøren sikre, at der altid er én på pladsen, som kan dansk og oversætte til det/de sprog, som eventuelle fremmedsprogede håndværkere taler.

”Det er vigtigt for sikkerheden, at vi kan tale med hinanden,” pointerer John Overmark Hansen.

Særlige krav
Fordi arbejdet foregår på renseanlæg stiller BIOFOS krav om, at eksterne altid har lange bukser på under arbejdet. Desuden er der øgede krav til hygiejnen, og der må kun spises og drikkes på anviste områder. Desuden er det et krav, at håndværkerne altid skal følge anvisninger fra anlæggets medarbejdere.

AOS-skema til planlægning af arbejdet
BIOFOS har udarbejdet et skema til risikovurdering og arbejdsgangsbeskrivelse (AOS-skema). Projektlederen skal sikre, at det bliver udfyldt, før arbejdet sættes i gang. Her skal arbejdsgiveren tage stilling til hvad, hvor, hvornår, hvem, hvordan, hvilke risici og hvordan de imødegås. Der er et særligt afsnit, hvor det skal angives, som der er tale om særligt farligt arbejde. AOS-skemaet kan bruges af entreprenøren til at udarbejde den skriftlige vurdering, som er påkrævet, før særligt farligt arbejde i gangsættes. Skemaet gennemgås på sikkerhedsmødet, og nødvendige oplysninger overføres til plan for sikkerhed og sundhed.

BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi har tre renseanlæg, Lynetten, Avedøre og Damhusåen, der renser spildevandet fra 1,2 mio. indbyggere i Hovedstadsområdet. Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har desuden en aktiv besøgstjeneste, der modtager flere end 10.000 gæster om året. Se mere på www.biofos.dk.

Eksempel skrevet af BAR Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018