Fokus i projekteringsfasen hos BIOFOS

Når der skal projekteres til BIOFOS, så er der et stort fokus på brugerinddragelse og på at løse nuværende arbejdsmiljøproblemer. Inddragelse af arbejdsmiljø er beskrevet i BIOFOS’ projekt- håndbog.

”Vi har en naturlig interesse for, at der allerede i projekteringsfasen bliver tænkt på arbejdsmiljø- forholdene i driftsfasen. Vi danner derfor en for- projektgruppe, hvor vi har deltagere fra både drifts- og serviceafdelingen. Her har vi fokus på, hvad vi skal bevare af de nuværende arbejdsmil- jømæssigt gode forhold, og hvor der skal ske for- bedringer,” forklarer John Overmark Hansen, som er arbejdsmiljøkoordinator hos BIOFOS. I nogle tilfælde laver gruppen risikovurderinger af for- holdene for at beslutte, hvilke krav der skal stil- les. Der bliver bl.a. kigget på indretningsmulighe- der og tilgængelighed for tekniske hjælpemidler. ”Forprojektet er en slags specifikation af de krav, som vi vil stille til projektet, og som rådgiverne skal indarbejde under projekteringen,” fortsætter John Overmark Hansen.

Hovedprojektet
I hovedprojektet tager de projekterende ud fra forprojektet en række byggetekniske beslutninger, og her skal arbejdsmiljøhensyn også have en betydelig rolle. Her udpeger BIOFOS en bruger- gruppe, som er et ekstrakt af forprojektgruppen, der stadig følger projektet. ”Vores folk har meget fokus på driftsforholdene og de hygiejnekrav o.l., der særligt gælder for et renseanlæg. De projekte- rende kender de byggetekniske forhold, men ikke nødvendigvis så meget til, hvordan et renseanlæg fungerer. Det kan være en udfordring,” erkender John Overmark Hansen. Derfor er det vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem BIOFOS’ folk og de projekterende.

Overførsel af viden til udførelsen
Som det er i dag, så har BIOFOS faste rammeaftaler med nogle rådgivere, og disse er i konkurrence med hinanden fra gang til gang. Efter projekteringsfasen sendes projektet i udbud. ”Det er vig- tigt, at vi sikrer, at viden fra projekteringsfasen overføres til udførelsen. Vi arbejder derfor i øje- blikket med at lave vores eget udbudsmateriale, hvor fx de krav til arbejdsmiljø, som vi altid stiller, fremgår,” siger John Overmark Hansen.

Plan for sikkerhed og sundhed
BIOFOS har som en del af ledelsessystemet et paradigme for plan for sikkerhed og sundhed, som dækker lovgivningen, men det er et tilbud til arbejdsmiljøkoordinatoren, ikke et krav. ”Hvis arbejdsmiljøkoordinatoren har en skabelon, som lever op til reglerne, så kan han bruge den. Det er vigtigere for os, at han føler sig hjemme i sit dokument og på den måde får det hele med, end at han skal bruge tid på at sætte sig ind i vores. Vi har højest 4-5 projekter ad gangen, så det er overkommeligt for at sætte os ind i forskellige PSS’er,” fortæller John Overmark Hansen.

BIOFOS er Danmarks største spildevands- virksomhed. Vi har tre renseanlæg, Lynet- ten, Avedøre og Damhusåen, der renser spildevandet fra 1,2 mio. indbyggere i Hovedstadsområdet. Ressourcerne i spilde- vandet udnyttes til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har desuden en aktiv besøgstjeneste, der modtager flere end 10.000 gæster om året. Se mere på www.biofos.dk.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018