Fagansvarlig i Vejdirektoratet til varetagelse af bygherrens pligter under projektering

Foto: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har udpeget Allan Rahn Svendsen som fagansvarlig for varetagelse af bygherrens pligter under projektering. Det er en måde at sikre området bevågenhed på i organisationen og på Vejdirektoratets projekter.

Arbejdsopgaver
Den fagansvarlige har været med i den arbejdsgruppe, som har udarbejdet Vejdirektoratets retningslinjer for arbejdsmiljøkoordinering under projektering og tilhørende paradigmer. Han er ansvarlig for løbende at opdatere disse i forhold til lovgivning og erfaringer fra projekterne. Desuden at informere og følge op i organisationen på, at retningslinjerne bliver fulgt.

Allan Rahn Svendsen er sparringspartner for projektledere og fagprojektledere i forhold til håndtering af bygherrens pligter under projektering på de enkelte projekter. Han gennemgår bl.a. rådgiverudbud, herunder krav til arbejdsmiljøkoordinator. Han samler også i nogle tilfælde bidrag fra forskellige rådgivere til plan for sikkerhed og sundhed (PSS) eller sparrer med udpeget arbejdsmiljøkoordinator (P) om brug af paradigmer mm.

Gennem sit arbejde indsamler og videreformidler han arbejdsmiljøproblemer, som typisk forekommer under udførelsen, så man fremover kan tage højde for disse under projektering. Det er bl.a. arbejdsmiljøkoordinatorerne i udførelsesfasen, som melder tilbage. De giver også tilbagemeldinger på, hvordan PSS-paradigmet fungerer i praksis, så eventuelle forbedringer kan indarbejdes.

Allan Rahn Svendsens titel i Vejdirektoratet er ”HS-leder” på store projekter. Allan Rahn Svendsen vurderer, at denne titel er vigtig, når der er udenlandske entreprenører involveret i de store projekter, fordi det giver mere pondus, når beslutninger skal effektueres.  De udenlandske entreprenører vil typisk stille med deres egen HS-leder. Det giver en ligeværdig balance mellem bygherre og entreprenør på arbejdsmiljøområdet.

Kompetencer
Allan Rahn Svendsen har bred indsigt i arbejdsmiljøverdenen og stor viden om arbejdsmiljø. ”Det er vigtigt at have en god fornemmelse for, hvor man skal finde relevant lovgivning og vejledning, da det ellers kan være et ret uoverskueligt område”, siger Allan Rahn Svendsen.

Desuden er der behov for gode kommunikationsegenskaber. Det er nødvendigt at kunne uddrage det væsentlige af fx bekendtgørelsen om bygherrens pligter og formidle det til andre fagligheder i Vejdirektoratet på en kortfattet og præcis måde. Det skal gøres genkendeligt for deltagerne og relevant for deres dagligdag.

Erfaringer
Allan Rahn Svendsen har erfaring med bygge- og anlægsprojekter, da han har en baggrund som entreprenør og rådgiver. Det er ifølge ham vigtigt at have praktisk erfaring med, hvordan disse projekter forløber og er organiseret. Desuden er det væsentligt at kende projekteringsforløbet. Det er denne praktiske erfaring han trækker på, når han supplerer gennemgang af Vejdirektoratets retningslinjer med relevante eksempler fra konkrete arbejdssituationer/ byggepladser. Eksemplerne skal vise, hvorfor Vejdirektoratet skal beskæftige sig med arbejdsmiljø allerede under projektering, og hvordan det kan gøres på en god måde, hvor screening af arbejdsmiljøproblemer leder til en bedre planlægning og logistik på pladsen.

Allan Rahn Svendsen har i sit tidligere job rådgivet andre flergangsbygherrer om, hvordan de kan håndtere bygherrens pligter.

Læs mere på byggeproces.dk/eksempler om:

Vejdirektoratets retningslinjer for arbejdsmiljøkoordinering under projektering

Sådan har Vejdirektoratet udarbejdet materiale til varetagelse af bygherrens pligter under koordinering

Nogle erfaringer fra Vejdirektoratet med arbejdsmiljøkoordinering under projektering

Vejdirektoratets side om arbejdsmiljø:
Kontakt Vejdirektoratets fagansvarlige for arbejdsmiljø Allan Rahn Svendsen, hvis du ønsker at vide mere.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 4. marts 2019