Fagansvarlig i Vejdirektoratet for varetagelse af bygherrens pligter i projekteringsfasen

Vejdirektoratet har valgt at udpege Allan Rahn Svendsen som fagansvarlig for varetagelse af bygherrens pligter i projekteringsfasen. Det er en måde at sikre området bevågenhed på i organisationen og på Vejdirektoratets projekter.

Arbejdsopgaver
Den fagansvarlige har været med i den arbejdsgruppe, som har udarbejdet Vejdirektoratets retningslinjer for arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen og tilhørende paradigmer. Han er ansvarlig for løbende at opdatere disse i forhold til lovgivning og erfaringer fra projekterne. Desuden at informere og følge op i organisationen på, at retningslinjerne bliver fulgt.

Allan Rahn Svendsen er sparringspartner for projektledere og fagprojektledere i forhold til håndtering af bygherrens pligter i projekteringsfasen på de enkelte projekter. Han gennemgår bl.a. rådgiverudbud, herunder krav til arbejdsmiljøkoordinator. Han samler også i nogle tilfælde bidrag fra forskellige rådgivere til plan for sikkerhed og sundhed eller sparrer med udpeget arbejdsmiljøkoordinator (P) om brug af paradigmer mm.

Gennem sit arbejde indsamler og videreformidler han arbejdsmiljøproblemer, som typisk forekommer i udførelsesfasen, så de inddrages i projekteringsfasen. Det er bl.a. arbejdsmiljøkoordinatorerne i udførelsesfasen, som melder tilbage. De giver også tilbagemeldinger på, hvordan PSS-paradigmet fungerer i praksis, så eventuelle forbedringer kan indarbejdes.

Kompetencer
Allan Rahn Svendsen har bred indsigt i arbejdsmiljøverdenen og stor viden om arbejdsmiljø. ”Det er vigtigt at have en god fornemmelse for, hvor man skal finde relevante lovgivning og vejledning, da det ellers kan være et ret uoverskueligt område”, siger Allan Rahn Svendsen.

Desuden er der behov for gode kommunikationsegenskaber. Det er nødvendigt at kunne uddrage det væsentlige af fx bekendtgørelsen om bygherrens pligter og formidle det til andre fagligheder i Vejdirektoratet på en kortfattet og præcis måde. Det skal gøres genkendeligt for deltagerne og relevant for deres dagligdag.

Erfaringer
Allan Rahn Svendsen har erfaring med B/Aprojekter, da han har en baggrund som entreprenør og rådgiver. Det er ifølge ham selv vigtigt at have praktisk erfaring med, hvordan B/A-projekter forløber og er organiseret. Desuden er det væsentligt at kende projekteringsforløbet. Det er denne praktiske erfaring han trækker på, når han supplerer gennemgang af Vejdirektoratets retningslinjer med relevante eksempler fra konkrete arbejdssituationer/ byggepladser. Eksemplerne skal vise, hvorfor Vejdirektoratet skal beskæftige sig med arbejdsmiljø allerede i projekteringsfasen, og hvordan det kan gøres på en god måde, hvor screening af arbejdsmiljøproblemer leder til en bedre planlægning og logistik på pladsen.

Allan Rahn Svendsen har i sit tidligere job rådgivet andre flergangsbygherrer om, hvordan de kan håndtere bygherrens pligter.

Læs mere om hvordan Vejdirektoratet håndterer bygherrens pligter under projekteringen, og hvordan de er nået frem til denne beslutning på byggeproces.dk/eksempler.

Vejdirektoratets side om arbejdsmiljø:
Kontakt Vejdirektoratets fagansvarlige for arbejdsmiljø Allan Rahn Svendsen, hvis du ønsker at vide mere.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 1. oktober 2017