Få værktøjer til bedre dialog om arbejdsmiljø i byggeprocessen

BFA Bygge og Anlæg herunder konsulenttjenesten samt Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere afholder sammen med Human House tre netværksmøder, hvor du som bygherre, arbejdsmiljøkoordinator (P/B), projekterende og entreprenør kan få nye værktøjer og inspiration til dialog og samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladsen. Programmet er delt i en formiddag og en eftermiddag med mulighed for at deltage i den ene halvdel eller begge.

Tid og sted

 • 8. november kl. 8.30-15.30, Human House A/S, Ib Spang Olsens Gade 17, 8200 Aarhus N
 • 9. november kl. 8.30-15.30, Human House A/S, Kokholm 1C, 6000 Kolding
 • 6. december kl. 8.30-15.30 Castellum, Roskildevej 22, 2620 Albertslund

Program

Formiddag:

Målgruppe: Arbejdsmiljøkoordinator (P), projekterende, totalentreprenør, bygherre

Udbytte:

Der er stort potentiale i at få forebygget og håndteret arbejdsmiljøproblemer allerede under projekteringen, hvilket også er lovkrav. På dette møde vil vi præsentere eksempler fra aktindsigt i Arbejdstilsynets reaktioner til projekterende og rådgivere, og hvordan man kan styrke arbejdsmiljøindsatsen under projekteringen. 

Se den nuværende Casebeskrivelse om projekterende og rådgiveres ansvar for arbejdsmiljø

Få desuden indblik i struktur og indhold i branchevejledningen Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P), som BFA Bygge & Anlæg med hjælp fra Videntjenesten har udarbejdet. Den indeholder metoder, tips og tricks til at gennemføre arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen.

Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P) er på trapperne og vil blive tilgængelig på byggeproces.dk

 • 8.30-9.00: Morgenmad og mulighed for netværk
 • Velkomst
 • Præsentation af værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator (P) v/Signe Mehlsen
 • Gennemgang af aktindsigt og g udvalgte cases v/Jan Nygaard Hansen
 • Gruppearbejde, hvor vi dykker ned i cases og udveksler erfaringer om, hvordan viden kan anvendes i bygge- og anlægsprojekter v/Signe Mehlsen
 • Pause
 • Opsamling på gruppearbejde v/Signe Mehlsen
 • Erfaringer fra arbejdsmiljøkoordinator (P) om samspillet med projekterende v/en arbejdsmiljøkoordinator
 • 12:00-12.30: Sandwich og netværk

Eftermiddag: Faciliteringsmetoder og værktøjskasse til udførelsesfasen/byggefasen

Målgruppe: Arbejdsmiljøkoordinator (B), bygherre, entreprenører

Udbytte:

Få inspiration og ny energi i samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser. BFA Bygge og Anlæg har udgivet eksempelsamling med metoder og cases fra projekt om understøtning af samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser, hvor Human House som konsulenter i 2022 og 2023 har gennemført forløb på 22 byggepladser. Omdrejningspunktet for forløbene har været arbejdsmiljøkoordinatoren. Hør om de konkrete erfaringer fra projektet og deltag i drøftelserne af, hvordan de kan anvendes på dine byggepladser.

Se Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser: Eksempelsamling med metoder og cases

Få desuden indblik i struktur og indhold i branchevejledningen Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (B), som BFA Bygge & Anlæg med hjælp fra Videntjenesten har udarbejdet. Den indeholder metoder, tips og tricks til at gennemføre arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen.  

Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (B) er på trapperne og vil blive tilgængelig på byggeproces.dk

 • 12.00-12.30 Sandwich og netværk
 • Velkomst
 • Icebreaker inspireret af eksempelsamling med metoder og cases fra BFA Bygge og Anlægs projekt om understøtning af samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser.
 • Præsentation af BFA Bygge og Anlægs eksempelsamling med metoder og cases fra projekt om understøtning af samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser v/Pia Vestergaard Lauridsen
 • Præsentation af Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (B) v/Signe Mehlsen
 • Samtale med eksempler fra et konkret forløb på en byggeplads i projekt om understøtning af samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser v/en arbejdsmiljøkoordinator og en konsulent fra Human House.
 • Pause
 • Open Space med introduktion til og dialog om metoder fra eksempelsamlingen v/Signe Mehlsen m.fl.
 • Plenumopsamling på Open Space v/Signe Mehlsen
 • 15.30: Farvel og tak for i dag.

Tilmelding

Fill out my online form.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 19. september 2023

Siden er ændret 19. september 2023