Erfaringer med egne og gennemgående arbejdsmiljøkoordinatorer hos Energinet

Energinet har på El-transmissionsområdet ansat egne arbejdsmiljøkoordinatorer, som varetager arbejdsmiljøkoordinering både under projektering og udførelse. Udgangspunktet er, at arbejdsmiljøkoordinatoren er gennemgående i projektet.

Fordele ved egne og gennemgående arbejdsmiljøkoordinatorer?
Hos El-transmission i Energinet vurderer man, at der er en lang række fordele ved at ansætte egne arbejdsmiljøkoordinatorer, og at de er gennemgående under både projektering og udførelse. Fx kan nævnes følgende:

  • Der skal ikke hele tiden sættes nye medarbejdere ind i opgaver, procedurer m.m.
  • Det giver en bedre sammenhæng i bygge- og anlægsprojektet.
  • Man lærer af de fejl, man begår – både selv og i alle Energinets afdelinger – og disse fejl kan undgås i kommende projekter.
  • Sparring med delprojektledere, projektledere og andre i Energinet foregår både uformelt og formelt, da arbejdsmiljøkoordinatorerne er let tilgængelige.
Energinet

Foto: Energinet

Et eksempel, på at erfaringerne fra koordineringen under selve byggeprocessen anvendes i projekteringen af nye projekter, er ved etableringen af et kabelanlæg, hvor man gravede tracéer. Friarealet, hvor man kunne gå, var for smalt, og på de udlagte køreplader var der risiko for at glide (se billedet).

En gennemgang af problemet førte til, at man har gjort gangarealet bredere.

Et andet væsentligt argument er, at når der ansættes egne arbejdsmiljøkoordinatorer, er det nemmere at sikre, at det er virksomhedens holdning, værdier og procedurer, der udmøntes. Jesper Dahl Vittrup fortæller, at det fælles fundament i Energinet i form af to værdier også udmøntes i arbejdsmiljøkoordineringen. Værdierne ”mod” og ”tillid” omsættes fx. til ”mod til at stoppe arbejdet, hvis det viser sig nødvendigt for at sikre arbejdsmiljøet” og ”tillid til at det kun sker, når det er nødvendigt”.I nogle tilfælde vil der være behov for at skifte arbejdsmiljøkoordinator undervejs i et projekt fx pga. ophobning af opgaver, ferier m.m. De meget faste procedurer og skabeloner, der findes for arbejdsmiljøkoordineringen i Energinet, gør det langt nemmere at overtage en opgave.

Mange steder fylder arbejdsmiljøkoordinering under projektering betydelig mindre end under udførelsen af projektet. Men pga. opgavens karaktér trækker arbejdsmiljøkoordinering under projektering ofte længere ud hos Energinet. Fx er der en del koordinering, når el-forsyningen skal lukkes ned i forbindelse med renovering af ledninger, hvor dette fx kan få betydning både i Danmark og Norge. Det betyder, at sådanne renoveringsarbejder ofte foretages samtidig i de to lande. Det bliver på den måde en større opgave at planlægge og koordinere sikkerheden på sådanne projekter.

Erfaringer med organiseringen
Ifølge Energinet er der stort set kun positive ting at sige om den organisering, de har valgt med at ansætte egne arbejdsmiljøkoordinatorer, som skal varetage arbejdsmiljøkoordinering både under projektering og selve udførelsen, – og om den faste struktur med paradigmer for arbejdsmiljøkoordinering og møder på tværs af arbejdsmiljøkoordinatorer, som sker i Energinets El-transmissionsafdeling.Deres erfaring er, at de på den måde har godt hånd om sikkerheden og arbejdsmiljøet i virksomheden, og at det samtidig er nemt at justere bemanding på projekterne uden det store behov for oplæring. Hertil kommer, at arbejdsmiljøkoordineringen fremstår ensartet ift. øvrige faggrupper i og udenfor Energinet.

En enkelt udfordring er, at der i nogle tilfælde har været geografiske udfordringer ift. at bemande projekter, hvilket har betydet, at nogle arbejdsmiljøkoordinatorer fra Energinet har måttet køre langt til byggepladserne.

Det er Energinets vurdering, at denne form for organisering kræver et vist volumen af opgaver.

Se også:

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 9. august 2018

Siden er ændret 24. oktober 2018