Entreprenør

Entreprenører udfører selve bygge- og anlægsopgaven og har i relation til samarbejdet om arbejdsmiljø følgende opgaver:

  • Overholde arbejdsgiveransvar, herunder instruere beskæftigede herunder eventuelle udenlandske ansatte om indhold i plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
  • Etablere virksomhedens arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen
  • Samarbejde med de øvrige entreprenører om at skabe sikre og sunde arbejdsmiljøforhold for alle beskæftigede på byggepladsen
  • Tage hensyn til arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger
  • Deltage aktivt i samarbejdet i forbindelse med arbejdsmiljøkoordinatorens koordinering på byggepladsen, herunder opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger på store byggepladser
  • Komme med input til PSS
  • Følge den plan, der er lagt, for udførelsen af særligt farligt arbejde
  • Overholde sine aftaler med bygherren om at etablere, efterse, vedligeholde og fjerne fælles sikkerhedsforanstaltninger
  • Orientere arbejdsmiljøkoordinator, hvis der tages underentreprenører under byggeperioden
  • Overholde og kun komme på byggepladsen i henhold til den tidsplan, der er lagt for entreprenørens arbejde på byggepladsen

Begrebet entreprenør dækker i denne sammenhæng både enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med ansatte. Sidstnævnte har arbejdsgiverforpligtelse, som angivet ovenfor.

Entreprenøren kan få rådgivnings- eller projekteringsansvar, hvis entreprenøren udfører projektering og rådgivning som en del af projektet.

Se mere om Projekterende og Bygherrerådgiver.

Læs mere:

Find alle branchevejledninger her: http://www.bfa-ba.dk/

Disse foldere kan uddeles til bygherrer på mindre projekter:

 

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020