Entreprenør – Underentreprenører

Entreprenøren skal oplyse bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (B) om brug af underentreprenører.

Der kan være fastsat tidsfrister for dette, fx i plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Det er vigtigt, at entreprenøren oplyser, hvorvidt det er indlejet arbejdskraft eller underentreprenører. Entreprenøren har arbejdsgiveransvar for evt. indlejet arbejdskraft.

Bemærk at enkeltmandsvirksomheder både kan tilknyttes som underentreprenører og som indlejet arbejdskraft.

Sociale klausuler

Bygherren kan opstille sociale klausuler i den kontaktlige aftale, og kan derfor kræve, at en hoved- eller totalentreprenør har ansvar for underentreprenører, også når entreprenøren ikke har påtaget sig arbejdsgiveransvaret. Det kaldes i nogle sammenhænge kædeansvar.

Det er derfor vigtigt, at hovedentreprenøren sikrer sig muligheden for at kunne sanktionere arbejdsmiljøovertrædelser overfor underentreprenører, herunder enkeltmandsvirksomheder.

 

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018