Entreprenør – Udenlandsk arbejdskraft

Entreprenører, som ansætter udenlandsk arbejdskraft, har pligt til:

  • At give udenlandske ansatte en god oplæring og instruktion, så arbejdet kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.
  • At føre effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres på en sikker måde, og at instruktionerne følges.

Det er vigtigt, at de udenlandske ansatte får en god introduktion til virksomheden, så de er helt fortrolige med, hvem der har ansvaret for de forskellige opgaver, hvordan de får fat i kontaktpersoner, hvem der er arbejdsmiljørepræsentant osv.

Sprogkrav

Arbejdssproget på en byggeplads vil normalt være dansk. Bygherre kan stille krav om, at engelsk også kan benyttes som arbejdssprog.

Det er vigtigt, at også udenlandske ansatte får relevant (forståelig) information samt instruktion om, hvad de skal gøre og rette sig efter på byggepladsen i forhold til de aftaler, som arbejdsgiveren har indgået med arbejdsmiljøkoordinator (B).

Forstår en ansat ikke dansk, skal der være mindst en medarbejder i arbejdsgiverens virksomhed på byggepladsen, der taler deres sprog eller et sprog, som de forstår, og som kan oversætte til dansk. Bygherren kan stille særlige krav hertil.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at de udenlandske ansatte på byggepladsen får og forstår de informationer, der vedrører arbejdsmiljø i forhold til deres arbejde og aktiviteter på byggepladsen.

Deltagelse i møder og sikkerhedsrunderinger

Arbejdsgiveren skal sikre sig, at de ansatte, som deltager i møder og runderinger, taler – eller får oversat fra – det sprog, som møderne bliver holdt på, så der ikke sker fejltagelse og misforståelser på grund af sproglige barrierer.

Arbejdsmiljøregler på fremmedsprog

Arbejdstilsynet har udarbejdet en række foldere på dansk, engelsk, polsk, tysk, litauisk, portugisisk, italiensk og spansk om de danske arbejdsmiljøregler i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere:

Tags: , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 10. juni 2021