Entreprenør – Udbud

Arbejdsmiljølovgivningen forholder sig principielt ikke til entreprise- og udbudsformer, men de får betydning for, hvor og hvornår projekteringen foregår (før/efter udbud), og entreprenørernes (arbejdsgivernes) mulighed for at påvirke arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Ved et tidligt udbud bidrager entreprenøren kun med ideer og forslag, og det er de projekterende, der har ansvaret for projektet og dermed også ansvaret i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om de projekterendes og rådgiveres pligter og ansvar.

Ved funktionsudbud, hvor entreprenøren fx får overladt at detailprojektere et ventilationsanlæg, overgår projekteringsansvaret for denne del af projektet derimod til entreprenøren. Det samme gælder, hvis fx hovedentreprenøren projekterer stilladstypen.

Her gælder forpligtigelserne i henhold til bekendtgørelsen om de projekterendes og rådgiveres pligter og ansvar.

Hoved- og totalentreprenører kan også udføre rådgivningsopgaver for bygherre. Hvis det sker – fx på mindre projekter, hvor der ikke er tilknyttet anden bygherrerådgivning – har de også ansvar for at rådgive bygherren efter arbejdsmiljølovgivningen, fx om udpegning af arbejdsmiljøkoordinatorer.

Læs mere:

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 4. februar 2020