Entreprenør – Sikkerhedsrunderinger

På opstartsmødet og sikkerhedsmøder aftales det med arbejdsmiljøkoordinator (B), i hvilket omfang entreprenøren skal deltage i sikkerhedsrunderinger.

På nogle projekter deltager alle entreprenører, mens det på andre går på skift. Det bør fremgå af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

På sikkerhedsrunderingen bidrager entreprenøren med observationer, vurderinger og input omkring de besigtigede arbejdsmiljøforhold på byggepladsen.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) noterer observationerne, så de kan drøftes med de implicerede entreprenører og på sikkerhedsmøderne. Registreringen kan ske i et elektronisk system, fx via en app.

Entreprenøren har ansvaret for at rette op på eventulle sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder, der ikke er fundet i orden i forbindelse med sikkerhedsrunderingen. Det anbefales at aftale en tidsfrist for dette. Der bør aftales en fast procedure for tilbagemelding, fx gennem det elektroniske system eller ved fremsendelse af mail.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 28. januar 2020