Entreprenør – Samarbejde om arbejdsmiljø på store byggepladser

Entreprenøren skal deltage aktivt i samarbejdet om arbejdsmiljø på byggepladsen. På store byggepladser er der krav om, at arbejdsmiljøkoordinator (B) afholder opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger. Her skal entreprenøren deltage.

På opstartsmøder aftales samarbejdet mellem arbejdsmiljøkoordinator (B) og entreprenøren og entreprenørerne imellem.

Arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger

Entreprenøren skal tage hensyn til de anvisninger, der kommer fra bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (B), vedrørende planlægningen og koordineringen af arbejdsmiljø på byggepladsen.

Det betyder, at entreprenøren skal lytte til, og ved sin planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet tage hensyn til arbejdsmiljøkoordinator (B)s anvisninger, men der er ikke krav om, at entreprenøren skal rette sig efter anvisningerne, da det er entreprenøren, der har arbejdsgiveransvaret i forhold til arbejdsmiljøreglerne.

Det vil dog være både problematisk og ulovligt, hvis entreprenøren bevidst tilsidesætter arbejdsmiljøkoordinatorens input, og det kan få betydning for bygherrens mulighed for at koordinere arbejdsmiljøforholdene på byggepladsen og dermed overholde de regler, der gælder for bygherren.

Under udførelsen skal der bl.a. tages hensyn til arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger på en sådan måde, at det bliver muligt at følge og ajourføre detailtidsplanen, hvorefter entreprenørerne kan planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Bemærk at arbejdsmiljøkoordinator (B) også er bygherrens repræsentant, når arbejdsmiljøkoordinatoren er ansat hos entreprenøren eller håndværksmesteren.

Læs mere:

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018