Entreprenør – Opstartsmøder

Entreprenøren skal deltage, når han bliver indkaldt til opstartsmøde.

For entreprenører med ansatte vil det være arbejdsgiveren eller dennes repræsentant – normalt virksomhedens arbejdsleder for arbejdet på byggepladsen – der deltager i opstartsmødet. Herudover skal en repræsentant for de ansatte deltage i mødet.

Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator (B) på vegne af bygherren udtrykker forventninger til samarbejdet om arbejdsmiljø og evt. særlige krav til arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan efterspørge arbejdspladsvurdering (APV) for de arbejder, som entreprenøren skal udføre på byggepladsen. Det anbefales, at entreprenøren desuden medbringer virksomhedens eventuelle arbejdsmiljøpolitik, samt særlige sikkerhedsprocedurer o.l.

Forberedelse

Det er nødvendigt, at entreprenøren før mødet sætter sig ind i projektmaterialet og forholder sig til eventuelle særlige arbejdsmiljøproblemer, som kan forekomme på byggepladsen. Det forventes også, at entreprenøren har læst plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Opstartsmødet er et godt tidspunkt at få afklaret evt. uklarheder, fx om ansvar for sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder eller nødvendige forundersøgelser.

Læs mere:

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018